Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1825 erotyki.

Wena Joanna

Gdy w mych żyłach płynie lód,
wściekłym by­kom daję radę.
Gdy mnie ból po­wala z nóg ...
wte­dy nig­dy się nie kładę.

Gdy Cię widzę, lód topnieje,
byków nie ma, w żyłach grzeje.
Ból od­chodzi i się rodzi ...
NADZIEJA ...

Nadzieja, że kiedyś przyj­dzie ten dzień,
w którym poślu­bię Cię
i wniknę po­między twe no­gi, doz­nając ...
SPEŁNIENIA.

* Dla Joasi * 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2018, 22:20

Misz-chem-masz

z ce­lulozą za pan brat
z sacha­rozą mknę do gwiazd
słod­kość rozpływa mi się w uszach
gdy wdycham
ete­ryczne dźwięki istot
ziem­skich i nadziemskich

skro­bia skro­bie cicho w drewnie
wątłe nu­ty cedru
i cy­namo­nowych olejków
chlo­roform usy­pia mętnie
na wie­czne nieoddanie
z eterem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 10 marca 2018, 21:46

Kochankowie z miłości

Mro­wienie w rękach,
w żołądku, na skórze.
Mówisz, że miłość to narkotyk,
na ha­ju jes­teś, w chmurze.
Tak...
Uzależniasz.
Nie pragnę nic więcej.
Chcę się z Tobą kochać.
Chcę czuć Cię obok, we mnie.
Żywi­ciel mych zmysłów
to Ty.
Na­karm mnie Kochanie,
Daj roz­kosz, daj łzy.
Wy­pełnij mnie po brzegi,
Bym krzycząc mogła się wyzwolić.
Zat­rać się we mnie, w mej głębi.
I daj mi wte­dy spoj­rzeć w Two­je piękne oczy.
Nim zasnę,
na zawsze...
W pa­mięci zacho­wam obraz
Kochanków z miłości,
a To­bie będę dziękować. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 3 marca 2018, 23:57

teoria ciała

miłość

zbyt cierpką
do­tykam

z podziwem

przed każdym kęsem
do szpiku

wyobraźni

ucząc siebie
s m a k u do granic

Ciebie 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 2 marca 2018, 20:53

Kosmateo i "czy"

śliczne masz us­ta - tyl­ko je całować,
de­likat­nie , cicho…
…to wi­dać, że uwieść chcę...
- wciąż us­ta smakować
lecz nie wiem czy tyl­ko żar­tu­jesz czy....
czy w głowie jest trochę swawoli?
czy myśli jak mo­je - cza­sami splątane
czy...?
…wiele tych „czy”
czy żar­tu­jesz czy....?
po raz ko­lej­ny, to słowo
przy­pełzło, po cichu się wkradło
sa­me niewiadome 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 28 lutego 2018, 12:56

Pod oknem grzechu

Wypełniasz
spływając(ym)
po udach
usta
milczenie(m)
już nie swoim. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 23 lutego 2018, 17:02

Tam

Tam gdzieś,
Skad przychodzą piękne sny
Gdy ciało spo­koj­nie spi
Jes­teś żywa na­dal Ty

Tam gdzieś,
Gdzie rodzi sie zy­cia sens
Jest ob­raz Twych oczu
pat­rzących spod rzęs

Tam gdzieś,
Gdzie jut­ro sie poczęło
Za­sypiam z obrazem
Jak sie wszys­tko zaczęło

Tam gdzieś
Jut­ro nig­dy nie umiera
Wiem, że to nie iluzja
Lecz praw­da szczera 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 20 lutego 2018, 10:35

Dla tej, co mnie otwarła …

Dla tej co mnie ot­warła, cho­ciaż i Ona te­go nie zrozumie,
Dla tej, co do mnie do­tarła, cho­ciaż nikt nie umie,
Dla tej co uciekła, gdy mnie otworzyła,
Dla tej która, te­raz już jest jak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 11 lutego 2018, 14:34

Gwiazdy

Pa­miętam gwiazdę wska­zaną na niebie, pat­rza­la na mnie jak ja na Ciebie,
Pełna blas­ku, choć mała wier­nie cze­kała co noc do rana,
Gdy mo­je oczy nag­le oślepły przes­tałem widzieć, in­ne ko­biety.
Więc proszę gwiaz­do nie zni­kaj dziś, obudź się ze mną nad ra­nem, ro­biąc kawę w mo­jej piżamie. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 7 lutego 2018, 19:06

Miłością Jesteś ... Ty ღ

Tyl­ko Ty swoją czułością ga­sisz niepokój moich myśli i duszy ...
Twój miłos­ny szept naj­trwal­szy lód na mym ser­cu po­woli kruszy,
Wciąż nie pot­ra­fię za­pom­nieć sma­ku ma­lino­wych ust Twoich
na­miętnie kosztujących spragnionych [...] — czytaj całość

erotyk • 28 stycznia 2018, 08:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:20grzesiek do­dał no­wy tek­st Wierzcie Cie mi.. Wie­dzieć [...]

wczoraj, 23:08Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 23:00Sierjoża do­dał no­wy tek­st Księża niech pil­nu­jo su­tan­ny!

wczoraj, 22:50róż li­la sko­men­to­wał tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:36RozaR do­dał no­wy tek­st Wiedźmy

wczoraj, 22:30róż li­la do­dał no­wy tek­st miło(sny)

wczoraj, 22:19doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:18doremi wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 22:17Moon G do­dał no­wy tek­st ZAPOWIEDŹ