Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1789 erotyki.

prześmierć

po­dob­no miłość jest ślepa
a więc tra­fiło się śle­pej kurze ziarno
to te­raz kładź się na mnie
twarzą do ziemi
i śpij 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 24 czerwca 2017, 22:39

Erotycznichno

Znam pier­si są ta­kie mięciuchne
Jak pączu­sie okrągluchne
Jak trus­kawki słodziuchne
Jak po­ziom­ki smaczniuchne
Jak brzos­kwi­nie jędrniuchne
Jak węgier­ki mniamniuchne

Mniam mniam mniam mniam 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 20 czerwca 2017, 15:23

przerost miłości nad treścią

mój mały książę
mo­ja piwonia
mój pom­pon
mój paw
paź królo­wej
i błazen
mo­ja du­ma i marze­nie ściętej głowy 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 18 czerwca 2017, 10:28

Księżniczka

Nie znam Cię
Nie wiem ja­ka jesteś
Na­wet nie wiem jak masz na imię...

Ja­kaś cho­ler­na nić ciągnie mnie do Ciebie
Ser­ce przyśpie­sza, kiedy Cię widzę,
Ręce drżą, no­gi ro­bią się jak z waty
A w głowie pustka...

Słowa, które znałem przes­tają mieć sens, przes­tają is­tnieć w mgnieniu oka...
Ges­ty ja­kieś ta­kie niekontrolowane...

Cóż z Ciebie za księżniczka, że ser­ce me od ra­zu pod­da­nym się staje?

Prze­cież na­wet Cię nie znam...
A chcę spróbować... 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 16 czerwca 2017, 07:55

Ta miłość...

Ta miłość wieczna
Koi zra­nione na ser­cu miejsca
Ta miłość wieczna
Dba o ra­dość mo­jego serca
Ta miłość wieczna
Za­mienia w piękno wszyt­kie złe miej­sca
Ta miłość wieczna
Śle­potą na in­nych kochanków zawdzięcza
Ta miłość wie­czna
Której nie wy­rażę w żad­nych wierszach

Ta miłość je­dyna wie­czną nazwana
Co smu­tek wy­pala i ra­dością na­pawa
Ta miłość mo­ja... Nie wy­baczal­na
Os­tatnia praw­dzia niezapomniana 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2017, 23:54

* * *

[...]
Dzi­siej­szej no­cy obudziłem się nagle
po­ryw­czo i z krzykiem
ni­kogo nie zbudziłem
krzyczało ser­ce z tęsknoty
za Tobą
nie móc cię poczuć
is­tną torturą
gor­sze to niż więzienie
niż szubienica
pra­wie ta­kie jak świado­mość że nie wrócisz
już nig­dy więcej
śpisz w niebie z aniołami pod puchową kołdrą
a Ja cze­kam na ciebie
bo cze­kać znaczy wierzyć
[...] 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 5 czerwca 2017, 01:02

Bardzo tęsknię za Tobą

Bar­dzo tęsknię za Tobą. Ra­no jeszcze pół biedy, bo trze­ba pra­cować, ale pod wieczór Two­ja nieobec­ność sta­je się dra­matyczna.

— Wisława Szymborska 

erotyk • 4 czerwca 2017, 23:53

Paso Doble

Za­tańcz ze mną,
Nad wzburzoną wodą.
Zde­cydo­wanym ruchem,
Wzniećmy do cna ogień.

Kocha­nie wal­czysz choć pragniesz…
Od­pychasz by przyciągnąć…
Mówisz, a milczysz….
Ra­zem stwórzmy wolność…

Nie żałuj­my chwil.
Zaak­ceptuj­my słabości.
Nie znaj­dując miej­sca,
Dla niepew­ności.

Kochanie…
Ponieważ…
Widzę…

Two­je oczy…
Nieus­tannie in­nej barwy.
Usta…
Nieus­tannie innego [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 1 czerwca 2017, 18:39

przechwałki

mój mały książę
calineczko
lilipucie
precjozo
ser­ce ty moje
mogłabym zam­knąć cię w dłoni
i już się nie puszczać 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2017, 23:08

Ptaszek w klatce

Skarżył sie ptaszek mat­ce,
Że mu­si sie­dzieć w klat­ce.
Od­parła mu mat­ka na to:
- Wyf­ru­niesz jak przyj­dzie la­to.
Tym­cza­sem nas­tała zima
A ptaszka w klat­ce ni ma. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 28 maja 2017, 20:47
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 06:39yestem sko­men­to­wał tek­st Marne to us­pra­wied­li­wienie, gdy­jego zdra­da, [...]

dzisiaj, 06:38yestem sko­men­to­wał tek­st Dopóki stałeś sam, ro­biłeś [...]

dzisiaj, 06:35yestem sko­men­to­wał tek­st Nudę trze­ba znudzić.  

dzisiaj, 06:34yestem sko­men­to­wał tek­st Demokracja du­si ma­sy.  

dzisiaj, 06:32yestem sko­men­to­wał tek­st Femme fa­tale Nie, nie po­wiem [...]

dzisiaj, 06:27yestem sko­men­to­wał tek­st Zakwitła mi pier­wsza li­lia [...]

dzisiaj, 06:27yestem sko­men­to­wał tek­st Do trzydzies­tki szu­kam fa­ceta, [...]

dzisiaj, 06:25yestem sko­men­to­wał tek­st O ce­ny uległy [...]

dzisiaj, 06:24yestem sko­men­to­wał tek­st Chciałam, żebyś był je­dynym. [...] 

dzisiaj, 06:22yestem sko­men­to­wał tek­st - Wiesz czym pachną [...]