Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1731 erotyków.

Szczęście to Ty

Nic nie da­je ty­le ra­dości co muśnięcie słońca w smut­ny dzień
Nic nie cie­szy tak moc­no niż chwi­la gdy uj­rzę Cię;
Unoszę dłoń naj­wyżej jak potrafię
Chcę chwy­cić szczęście za palec
Chwy­ciłam sam koniuszek
na dziś ty­le mi wystarczy
To mała część tego
ile dla mnie znaczysz 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 20:57

errata do erotyka

obiecan­ki ma­can­ki
a gdzie radość?
poszła za głosem ser­ca
za­bierając całość 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 2 grudnia 2016, 14:12

Nie jestem

Zdjęłam nak­ry­cie,
założyłam papcie,
spoj­rzałam w lus­tr, a po­tem,
po­tem już tyl­ko żyłam..
Żyłam w ub­ra­niach, w śniada­niu, w ka­wie, w łazien­ce,
żyłam w aucie, w skle­pie, w pracy,
w obie­dzie, w biega­niu, w mu­zyce.
żyłam tez w fil­mie, w pryszni­cu, w zeszytach,
w ko­cu, we włosach, w łóżku,.. wszędzie. 
nie żyłam tyl­ko w nim.

A po­tem to już tyl­ko spałam. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 1 grudnia 2016, 21:31

ONA

Tak pięknie mówisz do mnie szeptem
Przełamu­jesz nieśmiałość i oka­zujesz to, co czujesz
Po­dob­nie jak Czajkowski
w Je­zio­rze Łabędzim
uka­zujesz piękno ludzkiej duszy
Rytm me­go ser­ca zmieniasz
niczym Vi­val­di w czte­rech po­rach roku. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 27 listopada 2016, 21:53

Nieopisane w tańcu myśli

Nieopi­sane w tańcu myśli,
przyszły się bić o nasze wspomnienia
aniżeli ty nic do nich nie masz,
Kiero­wał Tobą ciepły gest,
Świąteczny śliczny pucharek
na głowie mam jedną z dat,
ona przypływa jak sta­tek do rozbitka
Opęta­ny słonecznym wzro­kiem,
łagod­nością u twych bram, wdzięki nad skarby
Gdzieś na niebie ktoś nas wy­biera,
mnożą się przebłys­ki, ich blask do mnie dociera
No­wy krok ku in­spi­rującym przygodą
Czy one w tańcu zwodzą? 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 24 listopada 2016, 16:22

* * *

Chcę za­sypiać bez­pie­cznie w za­pachu twych ramion
i śnić tyl­ko łąki, kwiaty
i niebo.

Chcę pat­rzeć w twe oczy zielone
i zo­baczyć w nich ra­dość, zdzi­wienie
i zachwyt.

Chcę siąść z tobą przy świecach
i pijąc wi­no, słuchać, śmiać się
i płakać.

I chciałabym, byś otu­lił me dłonie
i wyjął z nich smu­tek, żal,
nieufność.

I chciałabym cię kochać wciąż "tak og­romnie bardzo"
i "jeszcze więcej może". 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 22 listopada 2016, 07:53

Trochę Dobrej Nowiny

Two­je oczy są błękitami
Wód w których wynajduje
Wo­dy żywe codzien­nych nocy
Z których nur­ty krop­la po kropli
Rzek co wpa­dają do siebie buduje

Two­je pier­si podwójne zaproszenie
Na do­tyku mis­te­rium i wil­go­ci ekstazę
Wzmożoną kon­sum­pcję ciał co zespoleniem
W dob­rej no­winie bos­kim inwentarzem

I nie gasną słońca naszych no­cy
I wciąż więcej gwiazd na naszych niebach
I księżyca ra­dos­nym przyzwyczajeniem
Tu do nas zaglądać

Ku­lamy się tuląc pieszcząc
Jes­teśmy ra­jem
Ut­ra­conym przez Niebiosa 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 21 listopada 2016, 13:15

Kocham go

zadrżał
a po­tem upadł i się nie podniósł
o dru­giej dwa­naście zrozumiała
że upadł

ko­lor je­go miłości to czerń
przep­la­tana nie­czys­ta nie prawdziwa
nie kochał jej
a ona
kochała 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 6 listopada 2016, 02:15

jeśli się przyłożysz, zobaczysz co najważniejsze

na­gie widły z igły
lub ni­ci z miłości 

erotyk
zebrał 23 fiszki • 1 listopada 2016, 20:59

...

i mo­ja ro­la
z od­da­niem odgrywana
w kol­czy­kach, klip­sach na sut­ki, fartuszku
gdy pod­nieco­na służeniem Ci
od­daję się cała Tobie 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 25 października 2016, 15:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 15:18nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Bez Radziema sa­ma ściema. :)

dzisiaj, 15:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st nawet bar­dzo dob­ry suf­ler paździe­rzo­wi [...]

dzisiaj, 15:08piórem2 sko­men­to­wał tek­st Znikomość

dzisiaj, 15:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st W mas­ce pa­jaca będziesz [...]

dzisiaj, 14:43Bise sko­men­to­wał tek­st Kiedy już lus­tro pat­rzeć [...]

dzisiaj, 14:38Cris sko­men­to­wał tek­st Kiedy już lus­tro pat­rzeć [...]

dzisiaj, 14:29Indygoo sko­men­to­wał tek­st Kiedy już lus­tro pat­rzeć [...]

dzisiaj, 14:25Indygoo sko­men­to­wał tek­st Lustro. A lus­tro jest [...]

dzisiaj, 14:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Gdy zro­zumiałem, że w [...]