Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1847 erotyki.

f(r)azy księżyca

(z)nów zasłania kobietę
by później od­kryć
(zu)pełnie nową 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 13:43

Czasem myślę

Żeś jest najzwyk­lej­szy chłop
Że zro­bię z ciebie dob­ry wiersz
Który rzucę, ot tak, na wiatr
Jak pa­piero­wy samolocik
Byś osiągnął szczyt kariery 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 08:15

Przynajmniej jeden

Ob­serwuję, gdy tworzysz się
Jak gnieciesz pa­pier w dłoni

Mogłabym do­pisać Ci
ka­pelusz, różdżkę
oraz kil­ka królików

By­lebyś nie skończył
się jak zwykły wiersz 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 00:05

* level designer

Odtwórz
przy­pom­nij mi dlacze­go? - pow­strzy­muję się
za­kochaj­my się po­konując ten dzi­ki lęk

czuję, że od­dychasz tym tle­nem - zakochania
- więc, wejdź i weź mnie bez opa­mięta­nia
skorzys­taj ze skrótu, który zdobyłeś

przys­pie­szmy tem­po tej gry
czu­je Cię
i jak to możli­we, że jes­teś wszędzie gdzie te­go chcę
zmysłowy zapach
upiłeś mnie, za­wiązując gest...
 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2018, 22:39

majowy

opływam ciebie
fa­lami uniesienia
ury­wanym oddechem
sko­wytem mięśni
drżeniem serca
wni­kam w źrenicę
i wciąż na no­wo wielbię 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:08

Odcienie namiętności II

Na­miętny­mi po­całun­ka­mi nak­reślę na Twoim ciele
mapę swoich dotąd nie spełnionych pragnień,
czułym szep­tem okażę Ci swoją wyjątkową miłość
drżącym do­tykiem prze­niosę w świat tyl­ko moich marzeń.

Prze­suwając po­woli opuszka­mi palców po Twej skórze
za­biorę nas niczym [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 07:10

chwila

uwięziony w moim świecie
nie prag­niesz wol­ności (pa­radoks )
ścis­kając cię moc­no, pozwalam...
wychodzisz z siebie, by czuć
za­gar­niam cię
fa­lami przypływu
pikantnie 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 16 czerwca 2018, 11:25

to nie dla ciebie tylko dla niej

nic tak mnie nie po­ciąga jak sznur
dzi­kich gęsi
z kluczem
twoich rąk na szyi

za­sypiam z rumem
za­lewasz nas rum jeńcem
wieńcem

laurowy
liść miłości 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 15 czerwca 2018, 07:52

.

Uwodzić i jątrzyć
Uwielbiam
Żar i pożądanie
Pragnę
Ogień ciał i ma­gia zjednoczenia
Dotykaj
Całuj
Każdy mi­limetr ciała
Cze­ka na dreszcz

Roz­niecać płomień
Szep­tem przy uchu
Muśnięciem warg
Opuszka­mi palców
Za­pachem i oddechem
Zacznij i niech świat zniknie 

erotyk • 14 czerwca 2018, 08:25

Przekąska w ciemności

Py­tałeś, dlacze­go ta­ki tytuł?

Lu­bię zaj­rzeć do kuchni śpiącej, czwar­ta ra­no
Gdzie światło cyf­ro­wego ze­gara prze­cina mrok
I nik­nie gdzieś w czar­nym bla­cie kredensu

Zdarza się nam wspólnie po­liczyć minuty
I krop­le z cieknące­go kra­nu, zderzające się
Z po­wie­rzchnią zle­wu, jak z membraną

Cza­sem coś ra­zem spłodzi­my, gdy do tego
Szu­ram kap­ciami, zakładając nogę na nogę
I przeżuwam, pat­rząc tępo w podłogę 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 13 czerwca 2018, 01:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:23piórem2 do­dał no­wy tek­st Kto ko­lana ugi­na, czer­pie [...]

dzisiaj, 19:19Badylek sko­men­to­wał tek­st Myślisz, ze da sie [...]

dzisiaj, 18:09danioł sko­men­to­wał tek­st ego postępu­je nieegois­tycznie je­dynie [...]

dzisiaj, 18:06danioł sko­men­to­wał tek­st fakt wol­nej wo­li nie [...]

dzisiaj, 17:47AMA sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:46cyt.adela sko­men­to­wał tek­st poeta ma wpływ na [...]

dzisiaj, 17:16yestem sko­men­to­wał tek­st moje wa­kacyj­ne spoj­rze­nie: ra­dość [...]

dzisiaj, 17:14yestem sko­men­to­wał tek­st Świetnie uda­wała wy­racho­waną zołzę bez [...]

dzisiaj, 17:05yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]