Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1845 erotyki.

***

chcę nazwać
wszys­tkie nienaz­wa­ne me­lodie
w mo­jej głowie
os­woić
dzi­kie ob­ra­zy
zrodzo­ne pod moimi pal­ca­mi

chcę ut­knąć w bezczasie
z twoimi niepo­całowa­nymi
war­ga­mi

za­mień mnie w krzyk
wez­bra­ny w Twoim gardle 

erotyk • 2 sierpnia 2018, 22:09

Przed świtem

Śpią jeszcze w nas zmysły
ja jak kot
skra­dam się po cichu
w sa­tyno­wej bieli

prze­nikam palcami
po na­giej ma­pie ciała
budząc dreszcze
głod­ne do­tyku usta

tra­fiam na wyżyny
twoich dłoni
szep­czę na ucho
miłos­ne zaklęcie

a ty pod­da­jesz się
spoj­rze­niem mówisz wszystko
za­mykasz w ramionach
ma­gią przyciągania

całowa­niem wielbisz
każdy za­kama­rek
do­tykiem pieścisz zmysły
bez­sze­les­tnie błądzisz palcami

za­bierasz w ma­giczne miejsce
pro­wadzą nas sza­lone fale
do­bija­my do brzegu
tam gdzie cze­kasz na mnie

zas­ty­gamy w jedności
za ok­nem budzi się dzień
a my wtu­leni w siebie
na­dal do­tyka­my nieba

❤️W


Odtwórz  

erotyk
zebrał 5 fiszek • 13 lipca 2018, 10:01

f(r)azy księżyca

(z)nów zasłania kobietę
by później od­kryć
(zu)pełnie nową 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 23 czerwca 2018, 13:43

* level designer

Odtwórz
przy­pom­nij mi dlacze­go? - pow­strzy­muję się
za­kochaj­my się po­konując ten dzi­ki lęk

czuję, że od­dychasz tym tle­nem - zakochania
- więc, wejdź i weź mnie bez opa­mięta­nia
skorzys­taj ze skrótu, który zdobyłeś

przys­pie­szmy tem­po tej gry
czu­je Cię
i jak to możli­we, że jes­teś wszędzie gdzie te­go chcę
zmysłowy zapach
upiłeś mnie, za­wiązując gest...
 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 18 czerwca 2018, 22:39

majowy

opływam ciebie
fa­lami uniesienia
ury­wanym oddechem
sko­wytem mięśni
drżeniem serca
wni­kam w źrenicę
i wciąż na no­wo wielbię 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 18 czerwca 2018, 21:08

Odcienie namiętności II

Na­miętny­mi po­całun­ka­mi nak­reślę na Twoim ciele
mapę swoich dotąd nie spełnionych pragnień,
czułym szep­tem okażę Ci swoją wyjątkową miłość
drżącym do­tykiem prze­niosę w świat tyl­ko moich marzeń.

Prze­suwając po­woli opuszka­mi palców po Twej skórze
za­biorę nas niczym [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 07:10

chwila

uwięziony w moim świecie
nie prag­niesz wol­ności (pa­radoks )
ścis­kając cię moc­no, pozwalam...
wychodzisz z siebie, by czuć
za­gar­niam cię
fa­lami przypływu
pikantnie 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 16 czerwca 2018, 11:25

***

nic tak mnie nie po­ciąga jak sznur
dzi­kich gęsi
z kluczem
twoich rąk na szyi

za­sypiam z rumem
za­lewasz nas rum jeńcem
wieńcem

laurowy
liść miłości 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 15 czerwca 2018, 07:52

.

Uwodzić i jątrzyć
Uwielbiam
Żar i pożądanie
Pragnę
Ogień ciał i ma­gia zjednoczenia
Dotykaj
Całuj
Każdy mi­limetr ciała
Cze­ka na dreszcz

Roz­niecać płomień
Szep­tem przy uchu
Muśnięciem warg
Opuszka­mi palców
Za­pachem i oddechem
Zacznij i niech świat zniknie 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 czerwca 2018, 08:25

~~ Subtelna wieczność~~

Przyjdę do ciebie w per­fu­my ubrana
Byś mnie pożądając zmysły swe rozbudził
Otu­lona mgiełką niedos­pa­nej nocy
Byś tęskno­ty za mną nig­dy nie ostudził

De­likatną wo­nią przy każdym dotyku
Będę ciebie ku­sić na­miętnie całując
Po­tem uniesiemy się na szczy­ty marzeń
Do­tykiem swe ciała słod­ko celebrując

Sub­telny ten za­pach wie­cznością nazwany
W myślach naszych zmysłów na zaw­sze zostanie
Odejdę ran­kiem siebie zostawiając
W de­likat­nej mgiełce która pachnie rajem.
 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 9 czerwca 2018, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 04:36Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Moon G Ne­verhood : [...]

dzisiaj, 03:38Moon G sko­men­to­wał tek­st odrosty

dzisiaj, 03:36Moon G do­dał no­wy tek­st Moon G Ne­verhood : [...]

dzisiaj, 01:59Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

wczoraj, 23:48yestem sko­men­to­wał tek­st spacer w deszczu

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

wczoraj, 23:39yestem sko­men­to­wał tek­st Jeden Twój sms, mógłby [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st W za­kochi­waniu się je­dyny [...]

wczoraj, 23:29yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek myśli, że żyję, [...]