Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1756 erotyki.

Istotny Sekret

Na początku z ko­konów wyjdą na światło dzien­ne mo­tyl­ki i będą wędro­wać po brzuszku jak od­kryw­czy­nie no­wej rzeczywistości.

Za­dając ciepłe de­likat­ne ukłucia, ta in­try­ga połączo­na z na­miętnością ja­ko uczu­cie, ogar­nia całe wnętrze dodykając [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 12:05

Szeptem

Mów do mnie ciągle szep­tem nie chce słyszeć już tej ciszy, al­bo nie mów już nic więcej posłuchaj­my włas­nych myśli.

Słowa staną się dziś echem, jak po­między gór ska­lis­tych, chcę na­pawać się oddechem, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 22 marca 2017, 21:39

Rozgrzeszenie

Sześciu do jed­ne­go
je­den prze­ciw sześciu
w cy­ber­seksie rymy
mają dwa po­dejścia
nie cho­waj ura­zy
do­puść polimery
duchem grzeszy plastik
spo­wiada się człowiek ;) 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 marca 2017, 19:37

Teraz v2

Myśli, które płowieją - malujesz
Na czer­wo­no, nie­rzad­ko te sza­re, często czarno-białe
Ściszasz półszept
Mil­knę sma­kując ust Twoich
Zmarznięte dłonie og­rze­wasz ges­tem
Sy­cisz duszę

Dzieją się sta­ny w głowach
Osob­ne, a jednakowe
Łączy­my je w całość
Wspólną wolą 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 15 marca 2017, 20:32

*** Falujemy ...

właśnie tak
prag­nij mnie co dnia
wy­rywaj z moich ust
nek­tar lep­ki jak miód

roz­darta namiętność
czułych słów drżenie
od­czy­tuj z mych bioder
wskazówki rozkoszy
wsłuchaj się w mój oddech
płonący

gorące biod­ra
fa­lują w takt
na­ras­tający dreszcz
roz­le­wa się żar
w bez­tros­kim uniesieniu
do­pełnia się akt

Kocha­nemu ...N ღ

25.02.2017
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 10 fiszek • 13 marca 2017, 10:49

Miłosna ulewa

Pa­da miłos­ny deszcz,
Łez szczęścia potężna ule­wa,
Grzmo­ty po­całunków biją o ziemię,
Za­kocha­ni op­le­ceni chmurą uniesienia...

A ja?

Ja chy­ba mam parasol... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 marca 2017, 14:42

Usta

Gorący czułości płatek dorodny
czer­wo­ny, kuszący
soczys­ty jak owoc
nie zakazany
a słodycz ta sama
objąć swy­mi ja pragnę
puszys­tość ucisnąć
i kleić tą chwilę
okiełznać i czerpać
i sy­cić po brzegi
i pleść niecierpliwie
te dwa
do słów używane
niepot­rzeb­ne te­raz
bo wspólny jeden [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 5 marca 2017, 15:12

* * *

chciałabym ci po­wie­dzieć
wszys­tkie słowa
co się rodzą po­między ra­miona­mi
krawędzią ust drażnią skórę

zer­wać ich owoc
i sma­kować slod­ko gorzkie li­tery

chciałbym dać ci chle­bowe wer­sy
na głód miłości 

erotyk
zebrał 18 fiszek • 2 marca 2017, 12:23

sucho(ty)

chodzę spać za­kamar­ka­mi myśli
za­miast mok­ro śnić

(na poddaszu
na­tykam się na ciebie
mój mały książę
za­suszo­ny na różę) 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 25 lutego 2017, 00:15

ry(my)

sa­mot­ność to jest
kiedy żyjesz do lus­tra (w łazience


baz­groły na pa­pie­rze toaletowym
ry-
my

na­wet szy­by plują
parą)  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 24 lutego 2017, 23:43
Aktywność

dzisiaj, 05:52JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życzę Ci abyś.....  

dzisiaj, 04:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lekarstwo

dzisiaj, 01:52one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ból i or­gazm, szczęście [...]

dzisiaj, 01:45one drop for all sko­men­to­wał tek­st instynktu nie po­konasz - [...]

dzisiaj, 01:45.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

dzisiaj, 01:17skorek sko­men­to­wał tek­st Stępny ar­tysta

dzisiaj, 00:56Salomon sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]

dzisiaj, 00:44ZiZu34 sko­men­to­wał tek­st Wiosennie mi 

dzisiaj, 00:28yestem sko­men­to­wał tek­st Erotyk to for­ma poez­ji, [...]

dzisiaj, 00:24.Rodia sko­men­to­wał tek­st Bezinteresowność zaczy­na się do­piero [...]