Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1813 erotyków.

.

Ład­nie wyglądasz
bez koszuli
z moją muszką. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 17:06

Tańczące motyle wśród misternych drzew

Słyszę twój od­dech, który roz­biera mo­je myśli. Roz­pa­lasz zmysły, do­tykając mych ust war­ga­mi, szep­cząc niez­grab­ne słowa oma­miona uniesieniem. Pod­gry­zam twe ucho, wtu­lając się w two­je ra­miona. Jeszcze raz do­tykam jed­wa­bis­tej skóry w [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 30 listopada 2017, 22:38

On

''Był idealny,dlaczego?
Bo­wiem miał urok chłop­ca i doj­rzałość mężczyzny.
Naj­gor­sze jej de­mony mienił w anioły chodzące po Ziemi.
Był jej spo­kojem.Je­dynym ja­kie miała. Był na wieki wszystkim'' 

erotyk • 23 listopada 2017, 21:52

Wysokoprocentowo kochać

Pi­wo wier­szem wylane
W pi­jaństwa ku­fel, z pianką.
I w dioni­zyj­skim szale
Nocą pi­sany poemat na ustach.

Łap­czy­wie pi­te odurzo­ne słowa
Z czer­wieni win­nej lam­pki alkoholizmu.
Bełkocząc i dławiąc się od mo­cy kieliszków
Wyrzu­cić wreszcie z siebie uczucia.

Je­dynie wlać [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 22 listopada 2017, 23:00

* * *

Niech Two­je ręce błądzą,
Przybądź czym prędzej
Mo­je ciało, mo­ja skóra
Łak­nie Twoich dłoni, ust, Ciebie
Nie pozwól mi ostygnąć
Chcę sto­pić się wraz z Tobą. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 15 listopada 2017, 00:09

LISTOPAD

Właści­wie erotyki
Po­winienem pisać
W te świ­ty poranki
Przed­połud­nia popołudnia
Wie­czo­ry noce
Gdy jes­teśmy jed­nym ciałem
Mie­szka­niem dla siebie
Na­miętną plątaniną
Roz­koszą pieszczot
Wtu­leniem pocałunków
Słodziu­chną lep­kością wnętrz
Słowem praw­dy wspólni
Jes­teśmy esen­cją poezji
Esen­cją nie metaforą
Ale­gorią porównaniem
Stro­fami genialnymi
Poezją nad wierszami
Kocha­my się

Mi­rosław 13.11.2017r.
Beskidy 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 13 listopada 2017, 10:59

Zamykam oczy

Lubię...
czuć Two­je słowa...
jak wędrują po mo­jej skorze...
dla­tego jak mówisz i pat­rzysz...
za­mykam oczy 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 12 listopada 2017, 15:44

Kocham...

Od­kry­wam cię
jak chmu­ry gwiaz­dy
w zakręcie biod­ra, w miękkości słowa
bez­wstyd­nie w na­gość roz­pla­tasz włosy
gardłowy pom­ruk zmrużonych
oczu

Rzęs falistością
zag­ry­zasz usta
krwi pełne zęby jak porcelana
dłonie dzi­kością od­ważnych piersi
od­dechów pełna jak burza
grzmotów

Ko­cio przeciągasz
ręką powabnie,
ciszą wy­mawiasz dwa pros­te słowa
ciepłem ra­mienia, snu bezpiecznością
żeg­nasz się zwiew­nie rannym
powrotem 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 10 listopada 2017, 09:37

You & Me

Trzy­mam moc­no cię za rękę,
idąc przez tłumy nieznajomych.
Ra­zem ma­my siłę by zmienić świat,
ra­zem możemy więcej,
ra­zem możemy wszystko.
Na­wet gdy zgu­bimy się we mgle,
miłość wskaże nam kierunek,
by połączyć nas na nowo... 

erotyk • 9 listopada 2017, 21:10

Touch

Za­bierz mnie w ot­chłanie blis­kości,  [...] — czytaj całość

erotyk • 9 listopada 2017, 15:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 15:59batram do­dał no­wy tek­st Mieć brat­nią duszę taką od [...]

dzisiaj, 15:57Eufemia sko­men­to­wał tek­st serce - nie diament im [...]

dzisiaj, 15:54Eufemia do­dał no­wy tek­st Życie w zgodzie ze [...]

dzisiaj, 15:50yestem sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 15:49yestem sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 15:49yestem sko­men­to­wał tek­st * * 

dzisiaj, 15:47yestem sko­men­to­wał tek­st z mag­ne­sem

dzisiaj, 15:46yestem sko­men­to­wał tek­st upsynt

dzisiaj, 15:45zakochaneniebo do­dał no­wy tek­st świat pełen barw i two­ja [...]

dzisiaj, 15:40yestem sko­men­to­wał tek­st Plugastwa przyk­ryj białym ob­ru­sem, [...]