Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1854 erotyki.

z pamiętnika młodego dezertera

(...) Opierasz się ma­leńka a prze­cież nie wcis­kam ci ki­tu, mówię co masz ro­bić: mruczeć i miauczeć,
puść wodze fan­tazji a naj­le­piej mo­je spod­nie ucze­piłaś się jak rzep psiego ogo­na,
czy widział kto żeby pies z rze­pem chadzał no może z suką ale ty na nią nie wyglądasz,
choć widziałem tyl­ko two­je plecy. 

erotyk • 14 października 2018, 18:08

Jesteś nie tylko snem ...ღ

W moich objęciach ciało Twoje
Ta­kie drżące i od­da­ne ,
Bo wczo­raj­szych słów pieszczotą
Wciąż jeszcze rozgrzane.

Na­miętnością zmysłów znów Cię podrażniłem
Swój każdy od­dech na To­bie zostawiłem,
Po ciele jak po ma­pie war­ga­mi wciąż błądziłem
Do roz­koszy niespotykanej [...] — czytaj całość

erotyk • 14 października 2018, 17:54

Co widział księżyc

Po zmie­rzchu wschodzi w Barze
I wędru­je do Bud­vy niebem Sutomore
Widzi że siedzą pod drze­wem Figowym
I cze­kają aż im opadną liście

Chwi­la i jej us­ta pełne rozkoszy
Je­go roz­kosz roz­koszą jej ust

Świ­tem zas­tał piegi na ścianie pokoju
Prześcieradło sztywne
Jak­by krochmalone 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 30 września 2018, 10:21

Kiedyś to kurła było

Kiedyś to kurła było...
Od­ro­binę ciała się pokazało
I na biuścik, na nóżkę
Wszys­tkie spra­wy się załatwiało

Od­pięlam parę guzków
I poszłam raz do rzeźnika
dos­tał na wi­dok bius­tu bzika
Co dzien­nie miałam schabowe
Choć były pus­te półki sklepowe

Kiedyś to [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 7 września 2018, 15:22

Dla Mej Lubej

Jes­teś jak morze
I nikt się nie dowie
Co to morze może

Koisz jak balsam
Otaczając gdy jes­tem sam
Kar­cisz sztormem
Gdy jes­tem krnąbrnym snobem

Da­jesz zbawienie
Gdy pat­rzę na każde Twych fal westchnienie
Chro­nisz gdy grzmi świat
Aby nie wyrządzić mi [...] — czytaj całość

erotyk • 5 września 2018, 11:41

Powstaje erotyk

Lu­bię pier­si twoich fa­lującą przestrzeń
Kiedy obiema dłońmi obie je pieszczę
I no­gi two­je gdzieś wy­soko w powietrzu
A twoim wnętrzem mo­jego ciała cud 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 31 sierpnia 2018, 20:49

Kowalskiego Jana wzdychajnik refleksyjny

Proszę żebyś
była mi bar­dziej namiętna
w wil­go­ci słona

Kiedyś częściej
rzeźbiłem two­je piersi
ra­miona i biodra

Lu­biłem chwile
gdy wiłaś się spo­cona na krze prześcieradła
paz­nokciami zakotwiczona
w moich barkach

Chciałbym ciebie takiej
znowu
w roz­koszy tańczącej
jeszcze nie brałem ciebie na stole
na prześcieradłach
po pra­sowa­niu gorących... 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 31 sierpnia 2018, 14:37

tatrzański

lu­bię szczy­tować, ale oczy­ma duszy pławię się wprost w sta­wach i przełęczach... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 23 sierpnia 2018, 16:36

2 jesienie 2 zimy 2 lata i 23 miesiące

Nim o półno­cy ek­splo­duje­my w sobie
Wy­rywasz mnie pamięci
Słowem pięknym czułym
Zap­raszającym kochającym

Miłość to tu i teraz
Żyje­my w tej chwili

Po wy­buchu gaśniemy rozkoszą
Tran­scen­den­tną przyjemnością
W której mus­ka­my Boskości
W kon­wul­sjach om­dlo­na
Lądu­jesz mi na sercu
Ja wijąc [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 04:58

Rozkoszne lato 18

CODZIEN­NIE mąż i żona
A więc mężczyz­na i kobieta
Jak pnącza po­woju czy chmielu
Spla­tają się w war­kocze miłości
Spon­ta­nicznej dążącej
Do nieskończoności
Ek­spres­ji możliwości
Zas­kocze­nia inności

Ich no­gi ręce
Umysły ser­ca języki
Wiją się serpentynią
Pętają zakręcają i wciąż
Pną do niewiado­mych uniesień
I wysokości
Żeby on w niej rozbłysł
Kwiecis­ty­mi kon­wul­sja­mi rozkoszy
Jak piętra powoju
Zak­wi­tające chwi­la po chwili
Dzwon­ka­mi kwiatu

Żeby ona eksplodowała
Rzęsis­tym krzykiem
Jak gęstość szysznego
Cha­rak­terne­go kwiecia
Lian chmielu
Krzy­kiem który zagryza
Gałązką jabłoni

Ko­bieta i mężczyzna
Żona i mąż w ekstazie
Naj­cu­dow­niej­sze owoce
Sier­pniowe­go sadu

Mi­rosław 22.08.2018r. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 22 sierpnia 2018, 07:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 20:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Kolor owy

dzisiaj, 19:40finezja sko­men­to­wał tek­st Jesiennie już

dzisiaj, 19:28Cambel do­dał no­wy tek­st Każda me­lodia ko­jarzy mi [...]

dzisiaj, 19:05fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 17:50Kedar do­dał no­wy tek­st Widzisz cza­sami białego króliczka [...]

dzisiaj, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

dzisiaj, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]

dzisiaj, 15:31szpiek sko­men­to­wał tek­st Czy to męska, czy [...]

dzisiaj, 13:45silvershadow do­dał no­wy tek­st (no) exit