Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1777 erotyki.

Ćmy

kiedyś godzi­nami wpat­ry­wani
w siebie
dziś
jed­nym spojrzeniem
od­bieram ciebie
samemu
sobie
odległe
ciężkie od­dechy jak takty
w ra­mionach na wpół otwarych
cier­piąc jak ćmy
za poz­ba­wieniem szansy
tęskno­ty is­krą wieczną
ucieka­my chwilą
obecnie
śniąc sen
który nie ma końca 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 04:30

A My jak te motyle

Zbliżasz się do mnie ciuchutko
na ty­le by od­dechem mą szyję otulić
chcę dziś delikatnie
a jut­ro może moc­niej...po­wiem ... poproszę
w ucho zacznę szep­tać, podpowiadać
co mi się marzy i czy mógłbyś i czy może
musnęłam ustami [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 24 kwietnia 2017, 09:38

SEX

Ro­bię się co­raz bar­dziej odważna
i do bólu otwarta
ema­nuję seksem
i czy to żle kochani
nie ma ptaszków, skrzydełek
i anieli od­le­cieli...łózko­we tabu
jed­nym z wielu
nie do opi­sania jest ta mo­ja gorączka
zawładnęła moim ciałem, umysłem
piszcztotłiwie su­neła dłonią [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 23 kwietnia 2017, 16:25

* * *

Wśród głebo­kich westchnień
cichych pomruków
w po­toku muzyki
pul­sujący­mi dłońmi
tak moc­no spragnieni
sma­kuje­my swych ciał
mruczę jak kotka
na roz­grza­nym dachu
tworzy­my kołyszące się litery
wa­riac­ko w so­bie zagubieni
pul­sują skronie
dreszcz podniecenia
nie...jeszcze nie odchodż
wejdż głębiej aż do końca
krzyk ...czy to rozkosz
czy ból z podniecenia
och niech za­biją dzwony
a księżyc niech pęka z zazdrości
a ty masz oczy błyszczące jak tęcza
łapię od­dech na gra­nicy cienia
świat po­woli ucicha...kochanku
zap­raszam cię ...wpad­nij jutro
jak zwyk­le o tej porze.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2017, 11:23

Spełnienie

Wie­działa co lu­bi najbardziej
co go pod­nieca sam wi­dok kobiety
więc nie miała nic na sobie
po­za cien­ki­mi, czer­wo­nymi szpilkami
one da­wały prze­wagę nad innymi
przechadzała się w nich jak po scenie
wodziła na po­kusze­nie, da­wała ciche znaki
chodż, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 10:37

stąd

Cy­renej­czyk bez krzyża
We­roni­ka bez chusty
nie cze­kam stacji
wpa­dam pod koła życia
żebyś zdębiał we mnie

po­woli gasną lam­pki win
zos­ta­nie z nas je­den popiół
będą grzebać
i szu­kać diamen­to­wej szpilki
którą prze­biłeś mnie
na wylot
stąd

gdzie wy­rosły mi gwoździe w butach
al­bo miłość


de­dyko­wane, za­tem w cenzu­ry objęciach 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 20 kwietnia 2017, 17:54

Istnienie

Każda li­tera pi­sana przez ciebie
lek­ko mus­ka moją skórę
wy­wołuje dreszcz
a sta­wiane przecinki
na­kazują mi roz­chy­lać uda
czuję się lek­ka i wilgotna
jak mgiełka, która zrasza me płatki
czy­tając ko­lej­ne twe zdania
wol­no pod­ciągam koszulkę
dłoń zaczy­na wędrówkę
po ścieżkach nieznanych
zapuszcza [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 20 kwietnia 2017, 10:25

Wariacje

Wy­pełniasz mo­je chci­we ser­ce pragnieniem
wte­dy mo­ja dusza sta­je w ogniu
od­daję się w tym słod­kim zatraceniu
two­je us­ta tak gorące i czułe
roz­chy­lam swe uda niechcąco
mruczę i od­dycham głęboko
gdy twa dłoń do­ty­ka me łono
i dreszcz mnie przenika
i slyszę głos słowika
nie...to tyl­ko zmysły swe tracę
i w głowie mi huczy, puls mi wariuje
spi­jam ciebie jak wodę
spo­koj­nie,miaro­wo, cicho zasypiam.

Odtwórz  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 10:21

Wybacz

,,Chcesz, abym nie miał znajomych,
Bo sa­ma ich nie masz.
Chcesz, abym nie wychodził z ni­kim,
Bo sa­ma nie wychodzisz nigdzie."

Niet­rudno zna­leźć zna­jomych,
Trud­niej zna­leźć ludzi,
którzy będą praw­dzi­wie Cie do­cenią.
Szko­da, że [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 kwietnia 2017, 12:44

Porywy Uczuć

poszu­kuje cię
ser­cem
duchem
ciałem
słowa­mi
co dzień
co noc
co życie usłane dro­bin­ka­mi chwil
co śmierć go­ni nas
co czas us­ta­lony nam
choć na głos nie powiem

ja jak iskra
wzbudz we mnie płomień

pot­rze­buję cię jak spragniony [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 16 kwietnia 2017, 14:23
Aktywność

dzisiaj, 20:27Cris sko­men­to­wał tek­st Najskuteczniejszą bro­nią zaz­drości­jest lęk [...]

dzisiaj, 20:26Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Róże i cier­nie

dzisiaj, 20:23natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lęk wy­sokości ''kra­somówca'' na mówni­cy stroszy [...]

dzisiaj, 20:21Cris sko­men­to­wał tek­st lęk wy­sokości ''kra­somówca'' na mówni­cy stroszy [...]

dzisiaj, 20:17natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Pogłos, ser­ce drży Tych chwil [...]

dzisiaj, 20:13natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st lęk wy­sokości ''kra­somówca'' na mówni­cy stroszy [...]

dzisiaj, 20:10Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Cień światła

dzisiaj, 20:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]

dzisiaj, 19:50natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 19:49Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera