Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1748 erotyki.

Sen

Pod ko­niec dnia przy To­bie zasnę.
Z niemożli­wym zmęcze­niem ot­worzę drzwi,
Zdejmę bu­ty oraz płaszcz.
Mar­twiąc się jut­rzej­szym dniem,
Nie zjem kolacji.
Żyję teraźniejszością.

Wchodzisz Ty,
Zmacha­ny, spocony,
Pew­nie biegłeś za mną.
Wszędzie Ciebie pełno,
Nie da się za­pom­nieć, że nie żyję [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 02:38

* * *

Miau* dreszcze i sek­su chciał jeszcze.
Kot zdechł niebo­rak od pie­szczot nadmiaru.
A już za pies­kiem roz­gląda się. Mały miłośnik zwierząt. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 12:53

Narcyz

niczym morze mie­dzy nim a nami
a może ów ton szep­cze słowami:
krwi goręcej tsunami
choćbym miał kruszyć ten kaj­dan zębami
już zaw­sze chce czuć jej skóry aksamit.


dzień w dzień schy­lał się starości
ra­zem z Nią
myślami
marzeniami

Ale to tak tylko
mie­dzy Nami. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 18 lutego 2017, 02:08

* * *

Zais­krzyło , za­paliło i w ser­cu zostało

Cho­ciaż cza­su upłynęło wiele

ten ogień wciąż tak sa­mo grzeje 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 lutego 2017, 09:36

* * *

zais­krzyło , za­paliło i w ser­cu zos­tało
cho­ciaż cza­su upłynęło wiele
ten ogień wciąż tak sa­mo grzeje 

erotyk • 14 lutego 2017, 09:33

Zanim zaśniesz.

Jeszcze na mej szyi po­zos­taw słuchanie
Na­wet gdy­by jut­ro miało nie nadejść
Słowa kładź na mnie po cichu
Niech mą dot­kną nagość
Niedopowiedzenia
Bez tchu
Wejdź w po­między zda­nia me głęboko
Niech mnie aż bo­li Twych ust pełzanie
Dopóki nie uj­rzę pro­mieni dnia
Kłam mi, Kochanie.


In­spi­rac­ja- yestem 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 11 lutego 2017, 10:22

Igraszki

Spoj­rze­nie, które dosłownie
zwa­la mnie z nóg
pochłania mnie w całości
mówi mi tyl­ko jedno
tyś mój , je­dyny...na zawsze
wes­tchnienie nagłe
jes­teśmy nag­le ...nadzy
och coś się wkrótce wydarzy
och coś się dziać zacznie
fa­la podniecenia
którą czuję...tam na dole
ciała nasze drgają
mocą niezrozumiałą
płonę żywym ogniem
ra­dością zachłanną
za­bawa dla zmysłów
za­bawa dla rozkoszy.

Odtwórz  

erotyk • 10 lutego 2017, 19:11

moja religia

Ad­min jest jeden 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 9 lutego 2017, 15:15

* * *

Gdy us­ta sobą
Były zbyt zajęte
By szep­tać słowa
Dłonie al­fa­betem Braille'a
Czy­tały wołanie ciała
O więcej

Pełne piersi
Wstrzy­mywały oddech
Dwa ciała, je­den rytm
Spełniały się pragnienia

Po wejściu na szczyt
Wi­dok oczu
Nie pozwalał
Ser­cu zwol­nić rytm

Sen odszedł
W ciemną noc
By chwi­la mgła trwać 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 lutego 2017, 23:01

Namiętność

Ocza­rowałeś me serce
mnie całą
jed­nym paciorkiem
oczu spowitych
o ile słod­sza jest miłość
two­ja...od wina
a za­pach ciała twego
od wszel­kich balsamów
miodem najświeższym
ociekają war­gi twe
a miód i mleko
pod twoim językiem
a za­pach twe­go łona
jak woń mandarynek
og­ro­dem zam­kniętym jesteś
żródłem mocno [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 4 lutego 2017, 12:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 21:35Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Tekstem czwar­tku tłus­te­go, dnia [...]

dzisiaj, 21:25JaJo sko­men­to­wał tek­st Adieu

dzisiaj, 21:15Smurf007 sko­men­to­wał tek­st kamień

dzisiaj, 21:07Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st wieprzenie* u paździe­rza, to [...]

dzisiaj, 21:07Bise sko­men­to­wał tek­st kamień

dzisiaj, 21:03orion sko­men­to­wał tek­st basen

dzisiaj, 20:55dark smurf sko­men­to­wał tek­st Adieu

dzisiaj, 20:32mill sko­men­to­wał tek­st You are my eve­rything. Dziękuję [...]

dzisiaj, 20:31owieca wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 20:30mill sko­men­to­wał tek­st ***