Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1825 erotyki.

przy błędach

idę spać
dobranoc
dobradziewczynka
gdzie on się szwęda
przybłęda
praw­dzi­wy przyjaciel
zły pies 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 21:30

bądź mi

Dro­go,
bądź mi przy­jaciółką, bliską i radosną
nie ska­zuj na krocze­nie łat­we w dół
a w górę,
niech dro­ga będzie ciężka
i nie po­zos­ta­wiaj mnie na szczy­cie
a wska­zuj że to jeszcze nie ko­niec
bym nie osiadła na pus­tym gnieżdzie,
a szu­kała ludzi w pod,ziemiach ukrytych. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 17:03

trik tak

miłość nie zna się na ludziach
nie zna się na­wet na zegarku
to na którą się umawiamy
na którą bądź
będę 

erotyk
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 09:28

chodźmy spać

umiera się wiele razy
czy chcesz przeżyć ze mną swój pier­wszy raz?  

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 października 2017, 21:03

idę

Idę pus­ty­nią,
wlokę za sobą spłowiałą chustę,
nie mam wo­dy, nie mam sił, idę i nie wiem kiedy będzie koniec
nic nie wiem, bo upa­dam i za­sypiam ale to nie sen to śmieć,
budzę się [...] — czytaj całość

erotyk • 19 października 2017, 16:20

serce w panierce

już pra­wie pozamiatane
idę spać
późną jesienią
przyj­dzie mi zmienić rękawiczki
z kochanych
na skórzane 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 18 października 2017, 22:07

origiami

stanął mi
cały świat w tobie
na głowie 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 12 października 2017, 15:03

nic się nie pali

roz­chodzisz się ciepłem po mo­jej wewnętrznej stro­nie
duch.a
jak­byś co ra­no parzył mi miętę
a wie­czo­rami kąpał ciałą w pokrzywach 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 11 października 2017, 22:44

toń

brak mi tchu
gdy zat­rzy­mujesz się
na mostku 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 10 października 2017, 22:11

przysiądź

cicha mu­zyka, światło niewiel­kie i za­mysł
i jed­no słowo a w głowie szum.
Przy­siądż, od­pocznij i nie myśl,
wszys­tko po­toczy się z górki
jeśli tyl­ko na to pozwolisz,
na­lej kroplę i pat­rz jak spływa w dół.
To proste, 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 9 października 2017, 17:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 09:41yestem sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 09:35yestem sko­men­to­wał tek­st ściernisko

dzisiaj, 09:27Irracja sko­men­to­wał tek­st Europa zjed­noczo­na? To się [...]

dzisiaj, 09:25Irracja sko­men­to­wał tek­st Często to, co naj­bar­dziej [...]

dzisiaj, 09:24har.monic sko­men­to­wał tek­st jest nadzieja, że świat [...]

dzisiaj, 09:23Irracja sko­men­to­wał tek­st Pewnego dnia zdobędę świat [...]

dzisiaj, 09:11giulietka sko­men­to­wał tek­st prośba

dzisiaj, 09:11har.monic sko­men­to­wał tek­st test roz­wiąza­ny

dzisiaj, 08:54giulietka sko­men­to­wał tek­st ściernisko

dzisiaj, 08:33natalia(__ups do­dał no­wy tek­st O ma­cie­rzyństwie języ­kiem li­terac­kim