Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1851 erotyków.

Szepty malowane uczuciami ღ

Znów ciem­na noc,a ja nie pot­ra­fię zasnąć bez Ciebie
myśli me za­gubione nie mogę w tej ciszy od­na­leźć sam siebie
więc bądź bar­dzo blis­ko i przy­tul mnie dziś szczel­nie ramionami
muśnij de­likat­nie spoj­rze­niem ni­by sennymi [...] — czytaj całość

erotyk • 3 czerwca 2018, 17:18

Między słowami ...Jesteś ...

Myśla­mi do­tykam tych chwil by­cia razem
szep­tem niewy­powie­dzianych słów Twe imię wołając
tak bar­dzo chciałbym wte­dy sięgnąć z Tobą marzeń
budzić Cię o świ­cie,od­dychać Tobą w so­bie zamykając.

Czułość wy­pełnia całe źrenice
prze­nika ni­by blask księżyca w [...] — czytaj całość

erotyk • 3 czerwca 2018, 17:16

* * *

Kto kocha, ten nie zaz­na spokoju.
Sa­mot­ne no­ce do­pa­dają każdego
Za­kocha­ne­go,
Kiedy do­pa­dać nie po­win­ny nigdy.

A Ci, którzy pra­cują u Wro­ga,
Będą tęsknić, nie za pieniądzem,
A za Rodziną, bo prze­cież ona naj­więcej znaczy,
A czy na pewno?

Po­wiesz, że mu­sisz pracować,
A ja pod­ważę by­cie Twoim Priorytetem,
Jak najgłup­sza gówniara.

Jeśli chcesz, mogę przy­pom­nieć To­bie,
Jak to kiedyś mówiłeś, że nig­dy nie poczuję
Two­jej nieobecności.. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 maja 2018, 10:59

Osłoda życia

De­likat­nie mus­ka od wewnątrz
Po żołądku,
Po ser­cu,
Po gardle.

W Głowie tłok.

Cieknące po licu,
Ciąga­nie za włosy,
Dla niepoz­na­ki na­wet połas­kocze po udzie.

Właśnie Coś poczułam..

Na osłodę wy­piję wyt­rawne wino. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 18 maja 2018, 18:27

passion*

Lu­bię gdy w ciszy
cze­kasz na mnie
nie mówisz nic
roz­bierasz wzrokiem

nasze myśli
ocierają się o siebie
od­dech od­bi­ja się
od ścian

świece rozpalone
jak ciał drżenie
płoną ogniem
pod­sy­canym miłością

kos­tką lo­du studzisz
pachnące kar­me­lem ciało
nie mówisz nic us­ta­mi
do­tykasz ust

szep­tem ku­sisz zmysły
pie­szczotą nie wy­puszczasz z rąk

ciała roz­kwitły jak kwiaty
zroszo­ne krop­la­mi rosy
ba­lan­sując na gra­nicy zmysłów
dwie dusze właśnie
dot­knęły nieba

Odtwórz  

erotyk
zebrał 7 fiszek • 15 maja 2018, 20:32

Oddech nocy

poetyc­ka miłość
kocha sa­mot­ne noce

po której myśl
spływa jak po źdźble

opa­dając ciep­lej, nieopodal
na­macal­nych zbliżeń
w cieniach słów
z in­ne­go wy­miaru, zostawiam
do­tyk na tobie

pop­ro­wadź go sama
wska­zując na so­bie miejsca
które otaczasz spełnieniem

Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 14 maja 2018, 23:47

Ukoi dotykiem zmysły ღ

Gdy smu­tek ogar­nia mą zmęczoną duszę,wys­ta­wiam swą twarz
do zachmurzo­nego nieba pełne­go przeszłości cieni,
czu­je jak chłod­ne krop­le studzą og­romny ból
zmar­szczka­mi spływają smut­ki w głąb od­wie­cznej ziemi.

Zmy­wając po­woli z mej zmęczo­nej twarzy resztki cierpienia
upadłem,by [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2018, 18:50

#4

za­wiśnij na­de mną ciężkim oddechem
splam
mo­je usta
miłością 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2018, 22:47

#1

czy­tasz spo­między moich ot­wartych ud 
jak z naj­lep­szej księgi
na­pisa­nej Brail­lem

za­miast palców
język 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 17 kwietnia 2018, 14:45

Wena Joanna

Gdy w mych żyłach płynie lód,
wściekłym by­kom daję radę.
Gdy mnie ból po­wala z nóg ...
wte­dy nig­dy się nie kładę.

Gdy Cię widzę, lód topnieje,
byków nie ma, w żyłach grzeje.
Ból od­chodzi i się rodzi ...
NADZIEJA ...

Nadzieja, że kiedyś przyj­dzie ten dzień,
w którym poślu­bię Cię
i wniknę po­między twe no­gi, doz­nając ...
SPEŁNIENIA.

* Dla Joasi * 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 15 marca 2018, 22:20
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]