Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1843 erotyki.

CZUŁOŚĆ

Przyjdź i wtul się czu­le w mo­je ramiona,
W blis­kości dusz ot­wierają się no­we doznania.
Przed na­mi mno­gość marzeń niespełniona,
Pośród płomien­nych uniesień urocze wyznania.

Z drżeniem ser­ca od­kry­wamy krainy rozkoszy,
Słoneczny blask roz­pro­mienia nasze twarze.
Żad­na siła uczu­ciowej jed­ności nie rozproszy,
Bo miłość na wie­czność da­jemy so­bie w darze.

Pójdziemy ra­zem w niez­na­ne, od­ległe strony,
Wewnętrzny żar rozświet­li mro­ki ciemności.
Doj­rzy­my szczyt chwały nam przeznaczony,
Na zaw­sze w objęciach wiekuis­tej czułości. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 2 kwietnia 2019, 17:59

***

oddycham
inhalatorem
twoich ust

rozgrzewają
na­pal­mem spojrzenia
miotacze błękitu

niewolisz
potęgą
delikatności

krok ku tobie
a wpadnę
w przepaść 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 29 marca 2019, 11:31

Oczy zwierciadłem potrzeby

Nie pozwól by kto zobocył
Ze mum głod­ne ciebie łocy
Pro­se dej a na­wet mi daj
Two­jygo wnyn­ca cios­ny­go raj 

erotyk • 5 marca 2019, 06:59

Rozpływam się

Rozpływam się w tobie
jak gorąca cze­kola­da
pi­kan­tna jak chi­li sma­kuję
bar­dziej gdy rozgryzasz

ka­wałek po ka­wałku zatapiasz
us­ta w kar­da­monie moich ust
pal­ce rzeźbią kształty venus
ocza­mi wiel­bisz swo­je dzieło

a ja op­la­tam two­je ciało jak 
aksamitna [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2019, 11:18

Kochanie.

Za­nim zaśniesz.
Na mej szyi po­zos­taw słuchanie
Słowa kładź na mnie po cichu
Niech mą dot­kną nagość
I bez tchu
Wejdź w po­między zda­nia me głęboko
Niech mnie aż bo­li Twych ust rozstanie. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 23 lutego 2019, 11:21

Piesn Ludowa

Pieśń Lu­dowa Ja­ka ?

Ja córka lo­su, przez wiatr do
przo­du gna­na usiadłam na ka­mieniu
mych dni, przeszłość i przyszłość
w koło zawirowały.

ref:Nie gnaj tak po­wie­dział kruk z 
oda­li gdyż los spleciony [...] — czytaj całość

erotyk • 15 lutego 2019, 04:02

Walentynki

Ludzie wy­myśli­li pew­ne dni
By nie za­pom­nieć co w sercu
Lecz pa­miętają tyl­ko da­ty
A ser­ce cały rok czeka
Na czas dla siebie

https://youtu.be/2X1_foXXcPg 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 lutego 2019, 16:16

Chwila zapomnienia

Z każdym szep­tem drży
całe ciało mrówki krążą
we krwi budzi się anioł
co w diab­licę się zmieni

za­wiązu­je oczy prze­nika cię
otu­la two­je ciało dotykiem
dłonie jak zaczarowane
po sa­tyno­wej skórze bładzą

us­ta nab­rzmiały na­pełniły się czerwienią
na­pięte stru­ny drgają w zachwycie
za­pomi­nasz się wasze ciała w uchwycie
dwóch dłoni splotły się zachłannie

zat­ra­casz się la­wiru­jesz na krawędzi
spi­jasz nek­tar ust głod­ny miłości
po­między niebem a piekłem
na­gie ciała w og­niu płoną
Odtwórz  

erotyk
zebrał 4 fiszki • 14 lutego 2019, 14:46

* * *

Po bólu przychodzi kolejny
Tyl­ko in­ne­go rodza­ju

Rodzaj bólu: tępy

Mam wrażenie,
Że mną już nic,
Nikt nie jest w sta­nie poruszyć

Że nie mam duszy 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 6 lutego 2019, 02:29

ot czaruj

nie idę spać
biegnę
po­tykam się o rąbek tajemnicy
oczy­wiście że kocham
się
przy świecach

szlaf­my­ca cię zachwyca? 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2019, 22:48
Aktywność

dzisiaj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 15:52Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O! To nie to!

dzisiaj, 15:35Cropka sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:23Neyk sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:20Niusza sko­men­to­wał tek­st Zawsze można doszu­kać się [...]

dzisiaj, 15:11Cropka sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:05Cropka sko­men­to­wał tek­st Znalezienie szczęścia jest ważniej­sze [...]

dzisiaj, 14:55Neyk do­dał no­wy tek­st Mieć wy­jaba­ne oz­nacza, że [...]

dzisiaj, 14:49Neyk sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]