Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1851 erotyków.

Bądź mi...

Bądź mi...
Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca
Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic
Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia.
Bez początku, bez końcu. Bądź mi.

Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go.
Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi.
Świeżością w bez­dechu bądź. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2014, 19:31

Sen

Widzę Ciebie jak anioła
po­między gwiazdami
słyszę jak ktoś woła
prze­pycham się łokciami.

Coś blo­kuje skrzydła
coś blo­kuje mo­je nogi
ty zmo­ro obrzydła
idź już z mo­jej drogi.

Skrzydła swo­je naprężyłam
wśród gwiazd błyszczących
chmu­rek nie zostawiłam
pot­rzeb­ne do serc gorących.

Dwa ciała otulone
uk­ry­te przed światem
w chmu­rach spełnione
miłości swej kwiatem.

Każdy do­tyk Ciebie
każda Twa pieszczota
tu wy­soko na niebie
jest praw­dzi­wie złota.

Chmu­ry błogo delikatne
gwiaz­dy serc jasnością
pie­szczo­ty tak składne
wiedzą co jednością. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 11 lutego 2014, 18:13

* * *

kra­job­ra­zem Twe­go ciała
podążam jak wędrowiec
ry­sując szlak pożąda­niem i ekstazą 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 11 lutego 2014, 16:43

Obojętność

Skończyłam ko­lej­ny etap w moim życiu:
Nieumiejętne zakochanie

Dziś jes­tem już pewna,
że nic tu po mnie...
Zos­ta­wię na pa­miątkę od­cisk mo­jej dłoni
na klamce...
I tyl­ko ty­le bo po co więcej
I tak to nie ma znaczenia
sko­ro odchodzi [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2014, 10:01

Sweet

Prze­siąknięta
kroplą rumu
gruszką częstując
na ciele
roz­puszczasz się
jak czekolada
de­korując
słod­kie uniesienie. 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 9 lutego 2014, 00:15

Uczucie w rytmie jednego oddechu

Cze­kam na Ciebie
cała jes­tem przepełniona
Tobą.
Myśl o To­bie i o tym pełnym uniesienia
wie­czorze wpra­wiła w zamęt mo­je zmysły,
słod­ki, niesa­mowi­ty, niezrównany...
Niech dłonie Two­je krążą po moim ciele
Niech us­ta Two­je łączą się z moimi
Niech usłyszą tyl­ko nasz puls..

Niech reszta wie­czo­ru będzie naszą słodką tajemnicą 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 8 lutego 2014, 18:08

Gdybym była książką

myśliszmisiębezprzerwy
prze­kar­tkuj mnie
stro­na po stronie
zos­ta­wiając miejsce
ze wsty­du wypalone
śliną z opuszek palców

wczy­tuj się bez pamięci
poz­naj czcionkę
niech od­bi­je ci się
druk na skórze
łak­nij zdań, słów, liter
słyszal­nych tyl­ko nocą 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 8 lutego 2014, 11:31

Muzyka dusz...

Do­tykam cię
a ty dłoń moją prowadzisz
do miej­sc sekretnych
uno­sisz się
i opa­dasz jak płatek
tar­ga­ny wiatrem
jak piórko...
ścis­kam cię mocno
by upew­nić się czy to nie sen
i us­ta­mi przywieram
do twoich ust
nies­po­koj­nych, drżących
spragnionych
łapczywie
spi­jamy słowa swoje
niewypowiedziane
te z głębi duszy
które [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 99 fiszek • 8 lutego 2014, 11:16

Zmęczona

Nie mogłam spać no­cy wczorajszej
A może to było przeznaczenie,
by­naj­mniej wiem dziś na czym stoję
i chy­ba tyl­ko to ma w tym wszys­tkim znaczenie
Jes­tem zmęczona...
Myślałam, że da­lej coś czu­jesz do mnie,
że ślesz coś więcej [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 7 lutego 2014, 13:28

dla Kochaanej

Gdy cza­sem jest bar­dzo źle
wątpię w to, że kochasz mnie
ale, wiem, że to mo­ja psychi­ka mnie tnie
to tak piękne, że wy­daje mi się, że śnię
wiesz, jak bar­dzo wiel­bię Cię!
cza­sem czuję apatię
lecz jak spot­ka­my się
wszys­tko będzie dob­rze i ja to wiem!
bo tak sa­mo kocha­my się! 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2014, 20:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 23:58Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 23:57Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 21:57cyt.adela do­dał no­wy tek­st Hol

wczoraj, 20:56piórem2 do­dał no­wy tek­st Usiądż w wy­god­nie, wyrzuć [...]

wczoraj, 20:29piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:28yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:27piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:26yestem sko­men­to­wał tek­st Im głębiej wchodzisz w [...]

wczoraj, 20:23piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]

wczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Zobacz ja­kie zmiany zachodzą [...]