Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1843 erotyki.

Na drugie śniadanie

Kąpię się w two­jej kawie
niesłod­ka, niepocukrowana
możesz mnie wziąć duszkiem
lub za­mie­szać totalnie 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 5 marca 2014, 17:28

Nowa Epoka

Roz­poczy­nam no­wy rozdział:
,, Oświecenie",
a może to tyl­ko powrót do epoki?
Sa­ma te­go nie wiem.
Przy­jechałam z pla­nami na życie:
in­na, uśmiechnięta
z poczu­ciem dziw­nym, lecz pięknym,
że Ktoś o mnie pamięta.
,, Ro­man­tyzm" mam za sobą
i niech tak [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 4 marca 2014, 13:31

Eteryczność

Stoję w dużym sadzie,
Widzę młode pąki
Na wiot­kich gałązkach wiśni.

Przyszłaś odziana w zwiewną,
Cienką, białą su­kieneczkę...
Z Twoimi jas­ny­mi włosa­mi
Ig­rał bez­tros­ki wiet­rzyk.
Po­ruszo­ne kos­my­ki wy­woływały
Tą cha­rak­te­rys­tyczną woń...
Pachniesz wiosną, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 8 fiszek • 3 marca 2014, 22:00

(Gdy pochylisz nade mną twe usta...

Gdy pochy­lisz na­de mną twe us­ta po­całun­ka­mi nabrzmiałe,

us­ta mo­je ulecą jak dwa skrzy­dełka ze strachu białe,

krew mo­ja się zer­wie, aby uciekać da­leko, daleko

i o twarz mi uderzy płonącą czer­woną rzeką.

Oczy mo­je, które pod wzro­kiem twym słod­kim się niebią,

oczy mo­je umrą, a po­wieki je cicho pogrzebią.

Pierś mo­ja w objęciu twej ręki sto­pi się jak­by śnieg,

i cała zniknę jak obłok, na którym za moc­ny wicher legł.-M.P-J 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2014, 17:02

List

Do Ciebie ten list
i o miłości tam piszę.
By móc być przy tobie,
aleją tęskno­ty śpieszę.
Codzien­nie czekając
na zna­ki od Ciebie,
że kochasz i prag­niesz
i nig­dy nie odejdziesz. 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 2 marca 2014, 11:01

Odpływ

Re­lak­sując się w ciep­le twe­go otocze­nia, wyczuć można było wil­goć- Bryzę, sta­nu wzburzenia.
Wraz ze zmianą ciśnienia, po­nawiał się ruch, raz ku od­da­li, wnet do zbliżenia.
rozpływałaś się na­miętnie, gładząc skórę, jak od­dechu milionów [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 29 fiszek • 1 marca 2014, 01:18

Myśl

Jes­teś każdą moją myślą.
Zmar­twieniem nocą,
nadzieją ranem.
Światłem w mroku
i cieniem w jasności.
Tle­nem w płucach
i krwią w żyłach.
I życiem całym,
marze­niem w śnie. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 28 lutego 2014, 21:11

''Rozkosz niejasna''

Uwiel­biam om­dle­wać właśnie w Twoich ra­mion objęciach,
gdy mnie darzysz tej fan­tazji euforią.
Pożąda­niem ok­ry­wana fa­lując przy Twych bioder pchnięciach,
gdy cały nasz akt sta­je się glorią.

Uwiel­biam gdy siłą Twych dłoni przechodzą mnie dreszcze,
spo­wal­nia puls [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 28 lutego 2014, 19:18

* * *

I nas­tało słońce, ta­kie praw­dzi­we nie zim­ne a kojące,
każda mysl od­dycha spo­koj­nie, dreszcz osłupienia, trze­pot skrzydeł.
Wraz z owym udziałem, uśmiech przyo­dział się nieśmiale, by już na stałe...
Co w za­mian? Nic, tyl­ko mo­je myśli gorące, jak we śnie, tak i w dniu...
Te­raz wiem.
To ja, to ten. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 26 lutego 2014, 09:09

Wiosna - lwica

Wios­na-lwi­ca wy­suwa zielo­ne pazury
i dziką wo­nią kwiatów
prag­nienie wyraża...
Wiel­kim sko­kiem uderza
o pręty z żelaza,
za który­mi Los-strażnik
przys­tanął, ponury.
Sar­knął piorun - to lwica
burzy się i złości -
błysnął ma­ja zielenią
wzrok jej umęczony.
Na je­sieni przy­cichnie -
wciągnie ziel­ne szpony,
si­wiejąc po samotnym
wy­buchu miłości.

Ma­ria Paw­li­kow­ska - Jasnorzewska 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 25 lutego 2014, 21:57
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

dzisiaj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 15:52Sierjoża sko­men­to­wał tek­st O! To nie to!

dzisiaj, 15:35Cropka sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:23Neyk sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:20Niusza sko­men­to­wał tek­st Zawsze można doszu­kać się [...]

dzisiaj, 15:11Cropka sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]

dzisiaj, 15:05Cropka sko­men­to­wał tek­st Znalezienie szczęścia jest ważniej­sze [...]

dzisiaj, 14:55Neyk do­dał no­wy tek­st Mieć wy­jaba­ne oz­nacza, że [...]

dzisiaj, 14:49Neyk sko­men­to­wał tek­st Wolny umysł to ta­ki, [...]