Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1856 erotyki.

Miłość

Miłość przykładem prag­nienia - wy­kończy nas jej brak. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 18 lutego 2014, 15:10

***

Ciem­na noc nadeszła
Noc kochanie
I w Twoich ra­mionach leżę
I wiele rzeczy czuję
Elek­tryczne ciepło Twe­go ciała
Ek­scy­tujące fa­le Twoich oddechów
Pływające w moim ciele oksytocyny,
daw­ki adrenaliny
Noc ciem­na kocha­nie nadeszła
I Ciebie tak kocham, i tulę
I tak wiele [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 17 lutego 2014, 16:23

Chwile...

Cza­sem ot­wieram się przed nią
zbyt bardzo
bo wierzę, że jeśli kochać
to tak trzeba
i zwie­rzam się zbyt szybko
z siebie
zbyt na­miętnie ją dotykam
i chłonę…
błądzę pal­ca­mi po jej ciele
by­wa też
że staję się dla niej dreszczem
lecz zawsze
kiedy ją proszę… zostań…
szep­tem odpowiada
kocha­ny… pocze­kaj­my jeszcze… 

erotyk
zebrał 103 fiszki • 16 lutego 2014, 11:39

Miłość

Gdy roz­myślałem so­bie nad niczym
miałem pus­tkę w głowie
i nag­le olśnienie
ty wychodzisz mi na przeciw
i po­kazu­jesz co to miłość
a te­raz na­wet nie wiem jak smakuje
czy to cu­kier czy to sól
nie pa­miętam czu­je tyl­ko ból 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 15 lutego 2014, 16:03

Robótki zręczne

Rzeźbisz się
moimi palcami
kończąc własne
rękodzieło. 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 13 lutego 2014, 06:41

Bądź mi...

Bądź mi...
Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca
Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic
Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia.
Bez początku, bez końcu. Bądź mi.

Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go.
Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi.
Świeżością w bez­dechu bądź. 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 11 lutego 2014, 19:31

Sen

Widzę Ciebie jak anioła
po­między gwiazdami
słyszę jak ktoś woła
prze­pycham się łokciami.

Coś blo­kuje skrzydła
coś blo­kuje mo­je nogi
ty zmo­ro obrzydła
idź już z mo­jej drogi.

Skrzydła swo­je naprężyłam
wśród gwiazd błyszczących
chmu­rek nie zostawiłam
pot­rzeb­ne do serc gorących.

Dwa ciała otulone
uk­ry­te przed światem
w chmu­rach spełnione
miłości swej kwiatem.

Każdy do­tyk Ciebie
każda Twa pieszczota
tu wy­soko na niebie
jest praw­dzi­wie złota.

Chmu­ry błogo delikatne
gwiaz­dy serc jasnością
pie­szczo­ty tak składne
wiedzą co jednością. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 11 lutego 2014, 18:13

* * *

kra­job­ra­zem Twe­go ciała
podążam jak wędrowiec
ry­sując szlak pożąda­niem i ekstazą 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 11 lutego 2014, 16:43

Obojętność

Skończyłam ko­lej­ny etap w moim życiu:
Nieumiejętne zakochanie

Dziś jes­tem już pewna,
że nic tu po mnie...
Zos­ta­wię na pa­miątkę od­cisk mo­jej dłoni
na klamce...
I tyl­ko ty­le bo po co więcej
I tak to nie ma znaczenia
sko­ro odchodzi [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 9 lutego 2014, 10:01

Sweet

Prze­siąknięta
kroplą rumu
gruszką częstując
na ciele
roz­puszczasz się
jak czekolada
de­korując
słod­kie uniesienie. 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 9 lutego 2014, 00:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:27Taaak do­dał no­wy tek­st Przy każdym może ob­le­wa [...]

wczoraj, 21:40piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 21:25marka do­dał no­wy tek­st Parking na Pol­nej

wczoraj, 21:22kirke13 sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

wczoraj, 21:14yestem sko­men­to­wał tek­st Pensjonat pod Je­siona­mi 2 

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st (Zbyt)późne umo­ral­nianie

wczoraj, 20:58yestem sko­men­to­wał tek­st Dziwne, ale to brak [...]

wczoraj, 20:57yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś obieca­lam Ci, ze [...]

wczoraj, 20:20rokoko do­dał no­wy tek­st Kiedyś obieca­lam Ci, ze [...]