Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1140 erotyki.

Z premedytacją

Udu­siłam się (prawie)
4 garście żalu
pół de­ka rozczarowania
12 pas­ty­lek kłamstwa
szklan­ka rozgoryczenia
wymieszałam
wypiłam
przypadkowo
nie chciałam

cie­szyłam się (prawie)
4 garście radości
pół de­ka akceptacji
12 pas­ty­lek bezpieczeństwa
szklan­ka uśmiechu
wymieszałam
udławiłam się
celowo
chciałam tego
uwie­rzyłam (we wszystko) 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 21:01

* * *

Nieważne kiedy,
nieważne gdzie,
Ja kocham Ciebie,
a Ty mnie. 

erotyk • dzisiaj, 11:55

Za Nim

Nim ułożysz mnie na sobie
Po owoc­nym polowaniu,
Bądź mu­zyką w roz­szep­ta­niu –
Dzi­siaj, jut­ro – w każdej dobie.

Nie od­rzu­caj mnie porankiem,
Cho­ciaż błyszczę się od grzechu
Bądź „Dzień dob­ry” i w uśmiechu
Nieś zdrój mle­ka pełnym dzbankiem.

A gdy odejdę z pot­rze­by nasze­go istnienia
Proszę … nie za­pom­nij mo­jego imienia. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:43

Erotyczne mgnienie

Bor­do­we światło pa­da na wrzące ciała,
Wzrok pożądli­wie w oczach ut­kwiony,
Dłonią swą gładką za­miary me badałaś,
Stałem się z Tobą glo­bal­nie zes­po­lony.

Tors z koszu­li szkarłat­nej ograbiony,
Ob­da­rowa­ny po­całun­ka­mi pożąda­nia,
Zna­kami ta­jem­ny­mi, pąsem barwiony,
Czuję [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 15:01

"Dotyk"

języ­kiem dotyku
nies­pie­sznie
wędru­jemy
szla­kami
za­pom­nianych
me­tafi­zycznych
rozkoszy
pożąda­niem owładnięci
to­niemy w ciszy
roz­pa­lonych ciał 

erotyk
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 10:35

Zachęcam gdy...

Odtwórz

Gdy szep­tem pieścisz mnie za uchem .
Nad­gar­stki trzy­masz jak w okowach.
Zwierzęcy wzrok i... pożądanie
nab­rzmiałe us­ta ,śmiałość w słowach.

Na­pięte pier­si w dłoniach tulisz
wpi­jasz us­ta­mi... z apetytem.
Gdy ciało wijąc się w ra­mionach
kwi­li błagalnie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 11 fiszek • przedwczoraj, 00:28

Cham

Trzy­mał ją wpół pa­sa – cham – 
Tym cham­skim spojrzeniem.
Ona była jedną z dam,
Co cham­stwo ku­siła milczeniem. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 19 lipca 2014, 22:23

oczu jej blask

po­kar­mem moim
so­ki życia
na wy­pasłych wzgórkach

na­tury łonem
kar­mię zmysły codziennie
łaknąc te ciało 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 19 lipca 2014, 05:36

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama