Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1278 erotyki.

* * *

Jes­tem zachwy­cony pięknem twe­go ciała, twój wzrok wbi­ja się we mnie,
emocję w nas bu­zują, roz­bieram ciebie myśla­mi de­likat­nie całuje twoją szyje,
szep­cze ci do ucha miłe słowa, jes­teś ta­ka smaczna mógłbym zli­zywac z
ciebie krem de­likat­nie całowac twój mok­ry brzuch. 

erotyk • dzisiaj, 00:45

* * *

kiedy atłaso­wa su­kien­ka pod wpływem Jej giętkich ruchów po­wo­li od­kry­wa każdy no­wy mi­li­metr gorące­go ciała,
od­cienie jas­ne­go brązu Jej ko­lo­ru wraz z de­li­kat­nością pok­ry­tej dreszczem pod­niece­nia skóry,
umi­lają trwającą wie­czność drogę po Jej ciele, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 23:37

On.

On tu był.
Czuję za­pach je­go perfum.
Zaw­sze tak pięknie pachniał i przy­nosił róże.
Ta­kie czer­wo­ne, jak to wi­no, które pi­liśmy tam­tej nocy.
Po­pat­rz mi w oczy.
Widzisz?
Tańczy­liśmy przy akom­pa­niamen­cie ciszy.
To On był mo­ja muzyką.
Drażnił słuch swym de­likat­nym szep­tem.
Po­wodo­wał, że świat zaczy­nał wirować.
Gdy umilkł - błagałam o więcej.
Droczył się ze mną za każdym razem.
Dop­ro­wadzał do szaleństwa.
Kar­mił szczęściem.
Sta­nowił moją oazę. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 21:21

* * *

Twe us­ta są słod­kie roz­pa­lasz me żądze,
twe ciało pachnące i myśli kuszące. 

erotyk • wczoraj, 00:17

Prześwity

Ran­ne tan­cerki, pro­mieni słońca
przyklęknęły na pościeli.
Czułam od­dech na policzku
ciepło ra­dos­nej pół-wiosny.
Opuszki na kar­ku uniosły powieki,
Powoli
Nie ważyły się spłoszyć
rąk twych, po­ran­nych promieni.
Łagod­ne brzmienie Two­jego głosu
Dzień dobry
- jes­teśmy w raju. 

erotyk
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 19:46

* * *

Krop­le deszczu spa­dają jak łzy,twe us­ta nie mówią dziś nic,
leżysz na ko­cu za­myślo­na spo­wita chłod­nym wiatrem
i wpat­rzo­na w gwiaz­dozbiór życia. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 00:22

* * *

Wyrzeźbiłem Cię z mych pragnień
Wy­malo­wałem Cię bar­wa­mi marzeń
I wysłałem do Bo­ga ja­ko życzenie

Zesłał mi Cię Bóg lis­tem niepo­leco­nym
Błądziłaś po ob­cych kątach
Szu­kając ciepła i schronienia

A ja pro­siłem Bo­ga o anioła [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 3 marca 2015, 10:23

Płaszcz

Wyjżyj za ok­no, co widzisz?
Zauważyłeś tą małą czer­woną kropkę?
Tak to ja, jes­tem małym sza­rym pun­ktem
W twoim ko­loro­wym życiu.
Nie in­te­resu­jesz się i od­wra­casz wzrok.
Lecz gdy spoj­rzysz tam po raz kolejny,
Mnie już tam nie będzie,
Zos­ta­nie tyl­ko porzu­cony czer­wo­ny płaszcz. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 2 marca 2015, 10:02

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100