Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1511 erotyków.

JESIENNI

Jesienni
Jeszcze nie przyszedł czas
a już ma­my kształty figury
ot je­sien­ne dzieciństwo
na­biera­my ko­lory zapachy
marzymy
cieńka nic łączy z naiwną wiarą
od­porni na wiatr
jesienni
*
Jesienni
tak prawdziwi
szeleścimy
smutkiem
sta­jemy pustką
zgubną nadzieją
Jesienni.
E.G 

erotyk
zebrał 7 fiszek • wczoraj, 13:29

Moi

Mój aniele
Mo­ja miłości
Naj­wspa­nial­szy kwiecie
Mo­ja os­to­jo
Diab­li­co
Na­miętna kochan­ko
Su­kubie
De­likat­na is­to­to
Tak wrażli­wa
Por­ce­lano­wa lalko
Kruczoczar­na piękności
Brązo­wooka
Tyś jest mi je­dynym cze­go pragnę
 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 18:27

* TYLKO TY *

Dla Tej Jed­nej, którą kocham
chcę na­pisać ta­ki wiersz,
by na zaw­sze zrozumiała
jak ja bar­dzo kocham Ją.

Już nie mogę żyć bez Ciebie,
nie wiem czy Ty o tym wiesz,
że nie pragnę twe­go ciała,
kocham Cię za [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • przedwczoraj, 09:43

ja do orzechów

te­raz, kiedy jesień
życia

nie chcę liznąć
chcę rozgryzać


budzą się we mnie uczucia
nie, to spek­ta­kular­ne bardziej
zmartwychwstają 

erotyk
zebrał 15 fiszek • przedwczoraj, 08:51

nie dotykając sedna

od­chodzę od twoich zmysłów
a jed­nak nie umiem się powstrzymać
kiedy pod­nosząc wzrok
przek­raczasz wszel­kie granice

i gdy zat­rzy­mujesz spojrzenie
na skraju
odjętej mi od ust filiżanki

niemal czuję jak ześliz­gując się z ramion
gu­ziki mi w su­kien­ce rozpinasz
i z zam­knięty­mi oczami
pochy­lasz się nad szklanką
do­tykając us­ta­mi jej brzegu
jak­byś sa­mym oddechem
całował mo­je nadgarstki 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 3 października 2015, 17:55

NAMALUJĘ

choć namaluję
moimi myślami
obraz
na­piszę wiersz
tak bez okazji
tak poprostu
mam dob­re myśli
chodź po­kolo­ruję to­bie
życie
to będzie bezcenne
bo z ser­ca i sercem.
E.G 

erotyk
zebrał 9 fiszek • 2 października 2015, 16:01

Akt

Two­je oczy
Jak komety
Na fir­ma­men­cie nieba
A po­niżej usta
Dro­ga mleczna
O sma­ku miodu

Twarz Two­ja
Jak ob­raz w złotej ramie
Blond włosów

Niżej góry i doliny
Dwa szczy­ty rozkoszy
A za ni­mi morze
Ocean ekstazy
Da­lej port
Os­tatnich uniesień
Między kolumnami
Z kości słoniowej 

erotyk
zebrał 26 fiszek • 1 października 2015, 18:19

ja z kamienia

te­raz, kiedy jest już bez różnicy
jes­teśmy po­dob­ni do siebie

mo­je ser­ce z kamienia
twój z ka­mienia penis 

erotyk
zebrał 8 fiszek • 1 października 2015, 11:20

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama