Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1168 erotyki.

TY(DZIEŃ)

7 dni czekania
czy Cię pragnę
te­go nie wiem
ta­jem­nicą moją
jesteś,
którą skrywam
na­wet we śnie
dużo rymów już w tym tekście
coś zbyt słod­ko, ckli­wie strasznie
do­sypiemy soli
zaspę
choć dziś i tak już nie zasnę
za­pom­niałam
o 7 nocach
-tych najgorszych
właśnie
już piąta, śniadanie. 

erotyk • dzisiaj, 01:00

***

Niejedną bez­senną nocą
by­liśmy so­bie wzajemnie

- na od­ległość szeptu
a wciąż za da­leko
w tym samym
miej­scu i cza­sie
a wciąż
*spóźnieni


o dzień
o dwa
o życie


*śmieci wracają? 

erotyk
zebrał 8 fiszek • wczoraj, 22:30

POŻAR

Upa­damy w won­ny sze­lest
złota, mie­dzi i czer­wieni
pośród puchu i za­pachu
je­sien­nych liści płomieni

Cały świat dziś prze­siąknięty
drgającym po­wiet­rzem, słońcem
miękkiej ziemi aro­matem
ko­lej­ne­go la­ta końcem

Pożąda już całe ciało
jed­wa­biu twoich dłoni
sza­leństwo zmysły omo­tało
sięga od ko­lan ku skro­ni

W koło pożar rozpęta­ny
wszędzie wi­rują płomienie
w złocie, mie­dzi i czer­wieni
wraz z tobą idzie spełnienie 

erotyk
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 21:39

„Nie zapomnij”

nie zapomnij
oddechu
naszych ciał
do­tyku
naszych oczu
spot­kań
naszych dłoni
uderzeń
naszych serc
smaku
naszych ust
zapachu
naszych nocy
śladów
naszej miłości
gdy budziłaś mo­je pragnienia
i wte­dy cze­kałem ...
na cud 

erotyk
zebrał 9 fiszek • wczoraj, 16:50

"Ostatni raz"

pragnę
przy­tulić Cię jeszcze raz
dot­knąć po raz ostatni
poczuć ciepło Twe­go ciała
i niebiańsko ak­sa­mitną skórę
musnąć Twe słod­kie usta
spoj­rzeć w bry­lan­to­we oczy
od­garnąć kos­my­ki włosów
z pro­mien­nej twarzy
a na koniec
wyszep­tać Ci do ucha
os­tatnie me słowa
wyz­nać całą miłość
os­tatnim tchem z płuc
i wte­dy mogę zginąć

och, Mo­ja Droga
bez Ciebie nie pot­ra­fię żyć
odeszłaś ze wszystkim
bo jes­teś całym moim światem 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 31 sierpnia 2014, 23:30

NAGOŚĆ

za­pat­rzyłem się w oczu
głębię sza­ro srebrną
uj­rzałem ciebie całą
na­gości królewno

stoisz opar­ta dłonią
na moim spojrzeniu
kiedy do­tyka ciebie
w każdym zagłębieniu

na pier­si krągłej
sut­ki ster­czą pięknie
pępek ku­si powabny
że aż ser­ce mięknie

spoglądam tam gdzie piękno
naj­większe widnieje
co z te­go że ser­ce zmiękło
gdy żądza twardnieje

spoj­rze­nie ud dotyka
ko­lana rozchyla
do stóp obu przypadam
bom uj­rzał motyla

na ciele cudnym
sku­pia się uwaga
wyob­raźnia szaleje
piękna jes­teś naga

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 31 sierpnia 2014, 00:24

Nie myślę o tobie

Szu­mi rzeka
Od gór do Bałtyku
Nie myślę wcale
O twoim dotyku

O twoich ustach
Miękkich niczym puch
Bez twej obec­ności
Czuję się jak duch

Do­tyk two­jej dłoni,
Co mo­jej dotknęła
Blis­kość twe­go ciała,
Która już zniknęła

My, sple­ceni w tańcu
Przy pięknej muzyce
Jed­nocześnie szepcząc
O naszej taktyce

Sta­ram się nie myśleć,
Może ty powrócisz,
Sta­ram się zapomnieć,
Że nie chcesz zawrócić.

Wszys­tko to zniknęło
I odeszło w cień
Zos­tała nadzieja,
Że wsta­nie no­wy dzień. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 29 sierpnia 2014, 18:06

***

-zostań-

je­sień umiera najpiękniej
w objęciach
naszych spojrzeń 

erotyk
zebrał 21 fiszek • 29 sierpnia 2014, 01:12

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Reklama