Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1183 erotyki.

* * *

Na­rysuj kształt Twych dłoni na mym ciele,
rosą niech od­dech Twój ogar­nie moją skórę.
War­gi me skaź ust Twą czer­wienią,
daj zaz­nać to cze­go nig­dy nie poczułem. 

erotyk
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 20:41

Morderczyni

Coś straciłam.
Co?
Nie wiem.
Coś mi odebrano.
Nie poz­naję sa­mej siebie.

Coś odeszło,
w świat szeroki.
Co?
Nie wiem.
Słyszę tyl­ko czy­jeś kroki.

Coś mnie boli,
kłuje w sercu.
Co?
Nie wiem.
To chy­ba jest z tych nerwów.

Całe ciało drży w konwulsjach,
w głowie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 17:26

Milczmy

umilknę
gdy o uczu­cia mnie zapytasz
umilknę
gdy słuchać będziesz chciał i 
się zachwycać
umilknę
gdy wy­dam się so­bie zbyt śmiała
umilknę
bo jes­tem dla świata ta­ka mała

Ty złap mnie
gdy w mil­cze­niu będę spadać
Ty ochroń
gdy w mil­cze­niu będę się rozpadać
Ty przyjdź tu
gdy sa­mot­ne łzy w mil­cze­niu spłyną
Ty bądź bo
bez ciebie jes­tem tyl­ko zwykłą dziewczyną 

erotyk
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 13:48

* * *

Płomienie świec rozświet­lają ciem­ność w po­koju jak gwiazdy
na­gie ciała skąpa­ne w ich blas­ku
płoną w og­niu namiętności.
Twój ciepły od­dech na karku,
de­likat­ne pocałunki,
nasze dłonie splecione
cichy szept...
Od­chy­lam głowę by dot­knąć us­ta­mi twych wil­gotnych warg,
zatracić [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 11:17

Miłość to nie tylko sex

"Sądził,że star­czy ta szyb­kość,ten ruch,techni­ka,po­zyc­ja owo"buch,buch";
by ko­bietę roz­pa­lić do og­nia białości.
A ona pragnęła też in­nej miłości.
Miłości za­war­tej w spoj­rze­nia iskierce,
więc Fa­cet prócz pe­nisa-miej też i serce"

für Schwanzbauer 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 17 września 2014, 09:57

Moje marzenie

Tracę na nie czas,
Choć wiem, że nie powinnam.
Nie mogę z nich zrezygnować,
Bo wte­dy stanę się zimna.

Spełniają się one,
Pod kordłą ciepłą,
Kiedy przed snem o nim myślę.
Układam różne historyjki,
A pośród nich "ty".
Mo­ja wy­marzo­na osoba.

Gdzieś tam daleko,
Stoisz pośród marzeń.
cze­kasz i wy­ciągasz do mnie rękę,
I szep­czesz cicho "Chodź do mnie" 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 15 września 2014, 18:06

Pewność

Gdy,roz­bierasz mnie błęki­tem bez­chmur­ne­go nieba
Wyz­by­wasz się całego zła z mo­jego wnętrza
I staję się praw­dzi­wa,tu przed Tobą
Jedynym
Gdy płoniesz we mnie a ja płonę w Tobie
Prze­pełnia mnie wszecho­bec­na ul­ga,bo jesteś
Pew­ność,że nie odej­dziesz już nig­dy
Spra­wia,że mogę um­rzeć tu w Twoich ramionach
Śmier­ci już się nie boję,jes­teś obok 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 15 września 2014, 16:12

NIMFA

światło sreb­rne świat przenika
by­li ta­cy co widzieli
pośród pni brzo­zowych bieli
jak po­jawia się i znika

nim­fa na­ga w sreb­rze tra­wy
szu­ka pa­na oszalała
flet­ni to­ny usłyszała
pląsa w ga­ju bez obawy

lu­na niesie ją w ramionach
lekką ni­by piórko małe
przez to flet­ni gra­nie całe
na jej pier­si krop­la słona

światło sreb­rne świat przenika
pośród pni brzo­zowych bieli
nie wszys­cy nimfę widzieli
bo po­jawia się i znika

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 15 września 2014, 00:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama