Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1465 erotyki.

Do młodego księcia

Za­pom­niałam na chwilę, na je­den mo­ment, na pa­re se­kund us­ta które mam kochać
Otu­liłeś mnie spo­koj­nym snem,
a w ran­kiem pra­wie zabiłeś.
Chy­ba z tej złości że ja nie To­bie w tym życiu pisana
Zna­lazłeś księżniczke na sto­gu siana. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:15

***

Jest lepiej.
Cho­ciaż i tak bez­nadziej­nie bez ciebie.
I na­dal nie mogę zasnąć.
Gdy myślę o tym że już cię nie zo­bacze
Mo­je życie tra­ci wartość.
Świat chy­ba zro­bił mi na złość 

erotyk • 23 sierpnia 2015, 01:24

Pocałunki

Trwało to aż jedną chwilę.
Śmiałam się To­bie przez łzy.
Us­ta mo­je rozchyliłeś.
Pragnę więcej ta­kich chwil...

Ba­dałeś najdelikatniej
każdy z za­rysów moich ust.
Pie­szczo­cie two­jej całkiem podatne
od­dały się kształtem nut...

A soczys­te pocałunki
zda­wały się Cho­pina grać.
Język składał podarunki
o ja­kich nie śniłam w snach...

W czułym szyi zagłębieniu
roz­sy­pały się płat­ki róż.
Pragnę trwać w tym zapatrzeniu,
w tej chwi­li na krańcu dróg.

To tu­taj wszys­tko się kończy.
Nie zaczy­na zu­pełnie nic.
Us­ta na chwilę połączyć?
Pragnę więcej ta­kich chwil... 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 22 sierpnia 2015, 21:13

,,,

wniebowzięta......
gdy moc­no dopchnieta 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 21 sierpnia 2015, 21:49

Szczyt

Te­raz dzieje się grzechów odpust.
Do­piero ra­no, ra­no sie odezwiesz,
te­raz Cię cicho błagam - Weź mnie!
Jak­by pier­wszy raz żądzy miał być upust

Zwie­dzaj mo­je ciało jak­by lądem było.
niez­na­nym ni To­bie ni mnie.
Od­kryj miej­sca gdzie jest Ci miło,
kosztuj mnie, na­wet we śnie.

Te­raz ja wspi­nam się po Tobie
jak­byś góra był, nie sobą.
Zas­ta­nawiasz się co zrobię?
Zdobędę szczyt, to będzie Twą nagrodą. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2015, 18:46

Idziesz do mnie z daleka przez czas...

Idziesz do mnie z da­leka przez czas
Przez przes­trzeń, przez świat i blask.
Idziesz sprężys­tym kro­kiem mi na spotkanie,
Pod­chodzisz co­raz bliżej, niech to się stanie.
Idziesz ku mnie blas­ku i miłości krokiem.
Różę czer­woną mi niesiesz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 21 sierpnia 2015, 05:49

Połowa

Żar na ser­cu tli się po­wol­nym płomieniem.
I żad­na z łez nie uga­si te­go.. nie uga­si tego.
Lu­biłam te słowa że byłeś mój.. mój na zawsze.
Je­dyne co mnie ba­wi to ze mój" i zaw­sze" odeszło z pier­wszym je­sien­nym wiatrem
Te­raz już tyl­ko czuję się mar­nie..Ale ciepło mi póki ogień całkiem nie zgaśnie. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 20 sierpnia 2015, 21:27

* * *

Dot­knij mnie
prze­jedź pal­ca­mi po skórze
chwyć pewnie
i pod­nieś do góry.

Nie baw się
za­bierz mnie do krainy marzeń
pomóż odlecieć
i szy­bować naucz.

Połóż mnie
pośród miękkości jedwabiu
nie będziemy te­raz rozmawiać
do­piero rano. 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 19 sierpnia 2015, 23:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100