Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1191 erotyków.

„W deszczowy dzień” o upadłych drzewach (jesienna fantazja trzecia)

…hu­la je­sieni szu­mu muzyka

resztka­mi bry­zy ciepłego lata
wśród (pra­wie) na­gich kończyn konarów
spląta­nych w tańcu grzeszne­go fata

…siłą na­tury ciśnięci pokotem

leżymy nadzy (nie licząc kory)
na wie­rzchu zmiętej gwałtow­nym wichrem
świeżo zrzu­conej liścias­tej kołdry

…ślis­kie pnie ciała skrzy­pią melodię

jęcząc na przekór głuchości nocy
pier­wszy wstyd chyłkiem umy­ka w półmrok
ru­mieniąc brzas­ku pro­myki słońca

Odys, paździer­nik 2014
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/20/w-deszczowy-dzien-o-upadlych-drzewach-jesienna-fantazja-trzecia/ 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 17:11

„Jesienna tęsknota”… do fantazji drugiej

W bar­wach je­sieni zapisane
nasze upad­ki oraz wzloty.
W resztkach ziele­ni tkwi nadzieja
eufo­rie mają ko­lor złoty.

Wyb­lakłym brązem lśni Two­ja skóra
wciąż pachnąc let­nich no­cy potem.
Czer­wienią us­ta mo­je znaczą
wędrówkę po niej tam i z powrotem.

Gdy mgłą zachodzą nasze oczy
na krótką chwilę przed spełnieniem.
Wnet precz umy­ka chłód i wilgoć.
me­lan­cho­lij­nych barw jesieni.

Odys, paździer­nik 2014
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/18/jesienna-tesknota/ 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 18:54

Oddech

Zima,
Cóż, że na szy­bie szron?
Mam Ciebie.
Cóż, że wiatr w ściany dął?
Mam Ciebie.
Chcę abyś we mnie tchnął
Cząstkę siebie.
Od­dech po­daj na tacy
Wraz z niebem.
Gładź sub­telnie ramiona
Z pragnieniem.
Py­taj jak mogę żyć
Bez Ciebie. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 13 października 2014, 21:03

Chcesz

Od­daj się temu
Prze­cież wiesz
Prze­cież chcesz
Się nie odzyskać

I czys­tką wymazać
Różdżką zapomnieć
Mrug­nięciem pokochać
I nag­le zwolnić

Unieś się i swo­je brzemię
Po­nad taflę
A, gdy poczujesz
Mro­wienie utraty
Zakrzycz

Od­daj mnie z powrotem
No oddaj
Oddaj 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 10 października 2014, 19:39

* * *

Po­piela­te chmu­ry prze­mie­rzały świat
Ten nad moją głową.
Każdy od­dech był co raz cięższy.
Je­go za­pach wędro­wał w powietrzu.
Czułam go tak moc­no, tak in­tensyw­nie.
Oczy zachodziły mgłą.
Chciałam by był.
By był. 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 10 października 2014, 18:11

***

pragnęłam się w nim
zgu­bić, zat­ra­cić, odnaleźć
ni­by tak blis­ki a tak odległy
nie chce być częścią me­go świata

nieg­rzeczny chłopiec
z ciepłą bluzą
śniłam, że jest i
za­sypia obok mnie

lecz on kar­mi mnie tyl­ko fizycznością
ulot­nym ges­tem, muśnięciem [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 8 października 2014, 19:54

ZaKocHaSz SiĘ

Po­jawię się w twoim śnie
Po cichu, we mgle
Ocza­ruję Cię swą urodą
Swą in­tuicją i swobodą
Od­pra­wię cza­ry wokół two­jego jestestwa
Zro­bię wszys­tko, tyl­ko byś zab­rał mnie do swo­jego królestwa
Będę się śmiać i płakać, kiedy trzeba
Tyl­ko byś mnie zap­ro­wadził do nieba
Chcę, byś mnie bro­nił i chronił
I wszędzie za mną gonił
Pożyczę Ci swo­je ser­ce na niepi­saną konieczność
I każę Ci się w nim pod­pi­sać na wieczność 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 7 października 2014, 14:05

rozkołysany taniec nad przepaścią

za­wiro­wał mnie
obudził
rozpalił?

on- chy­ba lu­cyfer we włas­nej osobie
bo jak? bo czemu?
prze­cież to niemożliwe...

roz­kołysał, nasycił
zap­ro­sił do zmysłowe­go tańca
po­między tak a nie...

on- chy­ba Mefistofeles
bo jak to tak, ot tak poz­ba­wić rozsądku?
prze­cież to nielogiczne

i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 6 października 2014, 19:56

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100