Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1437 erotyki.

* * *

Od­chodzisz w dal, już nie ma nas!
Aniel­ski blask roz­prasza się.
Po­zos­tał żal, po­zos­tał ból jak głaz,
Który na­sila się, który roz­tacza się!
Aniołem byłeś w moich snach
Życiowych i ba­jecznych tak.
Mo­dela krok i oczu blask
Ja [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 07:40

Czułość

Us­ta na­miętnie proszą o więcej
Twój od­dech jest prze­de mną
Czu­je kiedy to będzie ,proszę
Więcej ...
Dam wszys­tko bez reszty ..
Wie­rzysz mi ,daj mi je­den tyl­ko je­den...
Nic więcej nie pragnę [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 22:49

***

Przy blas­ku świecy wspo­minam te chwi­le, które były całym światem.. Każdy in­nym ma­lut­ki szczegół, blask od­bi­jające­go się w ok­nie księżyca, mały wóz wid­niejący na niebie, który pat­rzy mi w oczy jak­by prosząc byśmy zno­wu wróci­li w te miej­sce, żeby mógł spoj­rzeć na dwo­je tak za­kocha­nych w so­bie młodych ludzi, przy­pomi­na wspólnie spędzo­ne chwi­le, które zab­rał jak­by uk­radkiem zim­ny po­wiew wiatru..
K.r 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 10:31

* * *

Zak­witło mi słońce Nieobecnym
gdy brud­ne uli­ce po­mar­szczo­ne deszczem
na śmiet­nisku
życiowych odpadów

Łapię miodo­we chwi­le
o Nieznajomy
w tros­ce o jutro
układam je w wodzie
by urosły

bo idziesz za mną krok za krokiem
ale o mi­lion mi­nut dalej
jes­teś na pewno
tuż
kocham Cię już dziś

ry­sując w po­wiet­rzu trop
po­pijam kawę
sznurówką przy­wiąza­na
pragnieniem
roz­wiąza­nia mnie
do duszy

bo słońce wysoko
a Ty za mną
w objęciach świata. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 09:16

Zbieram po katach paciorki łez...

Nie wa­bią całkiem dzi­siaj mnie
Og­nie wiel­kiego miasta.
Na szczy­cie górskim stoję ja,
I świata widzę blaski.
Rzeźbiły mnie obłoki chmur,
Kołysał do snu wiatr.
Wy­pieścił mnie pro­myka blask,
A ciebie – og­nie dzi­kich miast.
Ty idziesz dzisiaj [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 08:10

* Tak Bardzo Zakochany *

Sprag­niony two­jej miłości
nie myślę o niczym innym
niż us­ta two­je cudowne,
tak pragnę poczuć ich smak...

By wto­pić w twe włosy przepiękne
me pal­ce delikatne
bez przer­wy marzę i pragnę,
przy­tulam Cię w mych snach.

Sprag­niony two­jej bliskości
i pieszczot [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 21:21

po granice same

zachodzisz we mnie
osiadając na duszy

i znają cie mo­je wargi

zszep­tując nad ranem
jak man­trę

gdy wodzisz (we) mnie
na po­kusze­nie


mu­zycznie: Bliss "Sleep will come"

Odtwórz 

erotyk
zebrał 12 fiszek • przedwczoraj, 08:36

Oni...

Ona w białej pościeli spląta­na, ta­ka gorąca , rozgrzana
On noszący głowę w chmu­rach, rozmarzony
Ona cze­kała na niego od ra­na do późnej nocy
On jak zwyk­le spóźniony lecz jej spragniony
Ona słowa­mi zachęca i ust nie od­ry­wa od ust je­go
On zachwy­co­ny pos­tawą swo­jej ko­biety nur­ku­je w jej biust
Oni całują się na­miętnie lecz to ko­niec już
z ta­kim miłym akcentem...


றiℓℓ... 

erotyk
zebrał 19 fiszek • 1 lipca 2015, 19:47

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama