Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1634 erotyki.

Plamki

Kurz
Spo­wijający każdy kąt
Niczym mgła na drodze
Dla samochodu.

Utrudnienie
Za­pamięta­nia - Przypomnienia!
So­bie tych wszys­tkich szczegółów.
Li­tości!
Mam dość tej T R U D N E J miłości.


Ach, co ja bym oddała..
By móc przy­tulić do siebie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 15:14

Muskając wargami

Mus­kając wargami
Opuszki palców
Myśla­mi tańczę
Z tobą walca

Dotykam
Gładzi
Kibici
Z rozkoszą

Ach myśli
W ekstazie
Strasznie
Się płoszą

W zadumie
Smakuję
Powabów
Pasemka

Jędrności
Ty moja
Ach jes­teś
Tak piękna

Zasypiam
Senności
Kreują
Obrazy

Mu­zyka otacza
Upi­ja siłacza
I rzu­ca pod nogi
W akor­dzie pożogi

***
Erotyki
***
ZM 

erotyk
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 00:13

lalka z zapałkami

ja­ko dziec­ko poniewierana
wy­rosła ze mnie lalka


kiedy tak na mnie patrzysz
kiedy po włosach mnie głaszczesz
kiedy bie­rzesz mnie na kolana
kiedy da­jesz mi jeść pić
i ciepło


to nie ja byłam ewą
nie będę 

erotyk
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 12:40

*** (nocne...)

noc­ne kochanków roz­mo­wy ka­lekim tchnieniem muśnięte
pięknem ciała w niewo­li grzesznych sieci uwikłani w sa­mych sobie
dla siebie stworze­ni pożerają wrzące zmysły z ser­ca trys­kające
uciekają od brud­nej zwyczajności 

erotyk • przedwczoraj, 11:22

Światłocień

Mo­je ser­ce widziało czar­ny świt
i nag­le po­jawiłaś się Ty,
przy­niosłaś światło poranka....

*** *** ***
MP 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 4 lutego 2016, 00:10

Technika cieplna

Chwi­lami przez myśl mą uciekasz
Odpędzić chce Cię żałośnie
Bez przer­wy liczę godzi­ny
Bez przer­wy dni i tygodnie

Nad­szedł wreszcie ten moment
Czas sto­sun­ki złagodzić
Chce Twe wer­se­ty od­czy­tać
Naukę z miłością po­godzić

Już gdy do­tykam Cię lekko
Czuć jak­by morza spalenie
Po­wiet­rze sta­je się rześkie
W mej głowie wzras­ta ciśnienie

Li­zesz sza­re komórki
Zmniej­szają mózgu objętość
Ja Ciebie przyj­muję chętnie
Ty w za­mian podarujprzyjemność 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2016, 10:41

* * *

Jes­tem nieideal­nym od­bi­ciem - po­dobieństwem Ciebie
jak od­bi­cie księżyca we wzburzo­nej taf­li jeziora.
Po­zos­ta­wiony bez wy­boru cze­kałem na ten moment
by być naj­lep­szym wy­borem spośród mi­lionów w życiu.
Podłoże mu­si być twarde,
by nasz za­mek budować [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 2 lutego 2016, 23:52

*** (jeszcze trochę...)

jeszcze trochę będzie jaśniej
uto­niemy w ciepłych chwilach
w gęstym wiet­rze magiczności
w żywej tra­wy mezofilach

ręką Bożą nakręceni
za­tańczy­my w blas­ku nieba
w ko­leżeństwie śpiewu ptaków
nic nam już nie będzie trzeba

w słońcu wiel­kim i milczacym
za­sypa­ni czułościami
nieba liznąć odrobinę
nierozłącznie z uczuciami

na­miętnością rozżarzeni
w rytm od­dechów wzbierających
co­raz bliżej do dzikości
zmysłów pysznie buntujących

tak niebiańsko poruszeni
osu­niemy się na ziemię
i w ko­bier­cu roślinności
uga­simy gwiez­dną chemię 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 2 lutego 2016, 07:29

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama