Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1272 erotyki.

Kochanie niestandardowe

Jak to się dzieje?
że się nie widzieliśmy
żad­nych wieści
Ciągle cze­kam aż gołąb przyleci

Dziobem zastuka
popłynie kołysanka
i wte­dy Sen do ucha
wyszep­ce: Już nie słuchaj...

Nie słuchaj ulicy
Nie słuchaj głosu serca
Nie słuchaj sumienia
Nie cze­kaj od­po­wie­dzi, zaufaj
i odpocznij, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 21 stycznia 2015, 23:04

Wzorem na dłoni.

Co noc staję się twych prag­nień uosob­nieniem
czy­nię cię więżniem za­pachem mych dłoni
i co noc kar­mię cię od­dechem mej pier­si
i sta­je się oj­czyzną me mok­re łono
co noc udzielam ci ciche­go schro­nienia
między uda­mi a [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 19 stycznia 2015, 21:22

...parka

otoczo­ny Tobą
sma­kuję zapach
opa­dasz na kolana
nie krzycz
mam cię na końcu języka. 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 18 stycznia 2015, 10:16

* * *

jakże chciałbym te­raz być u Ciebie
ja­ko pa­pieros zwykły
w jed­nej z Twoich paczek

trzy­majac mnie w swo­jej dłoni kruchej
ukoiłbym ner­wy zszar­ga­ne
sma­kując słod­kiej śli­ny

i choć spa­liłbym się pew­nie
trzy [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 14 stycznia 2015, 22:28

w przypływie

poz­wa­lasz bym objął
pie­szcząc po szyi od­dechem

chcesz czuć gdy wiążę dłonie

kosztując uniesień ciała
wy­pełniam po brze­gi całą. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 14 stycznia 2015, 18:52

EROTOMAN GAWĘDZIARZ

Porzuć myśli swe o spaniu
Od­daj ciało pożądaniu
Od­daj siebie, przes­kocz płoty
Poczuj roz­kosz od pieszczoty

Gdy przed twarzą on Ci stanie
Wyślij dłonie na spotkanie
Do­tyk pal­cy, ser­ca drżenie
Po­tem ust już jest zbliżenie

De­likat­ne warg muskanie
W uchu ciche [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2015, 06:50

"Piękna"

Z de­dykacją dla Agat­ki K.

„Piękna” to słowo stworzo­ne dla Ciebie
Two­je ciało no­si Ra­ju przesłanie,
ptak roz­koszy chce je wznieść do lotu
a ja czuję jak na­ras­ta pożądanie.

Oczy pat­rzą pod Twoją sukienkę
flir­tującą z parą cudownych [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2015, 09:34

A. N.

Kończy­my seans
fil­mu kla­sy B
Mo­ja głowa ułożona
tak, że słyszę bi­cie serca

Po­tem przemieniamy
ta­nie wi­no w pot
ta­nich uciech
i chwi­li rozkoszy

Kiedy oczy błądzą
i sto tysięcy
ug­ry­zień w wargi
szu­ka odpowiedzi
roz­ka­zujesz wypluć
resztki tru­piego jadu

W środ­ku nocy
budzi nas melodia
której brzmienie
bez­względnie od­kry­wa
po­zory spo­koj­ne­go snu

Da­lej tyl­ko drżenie
Wszys­tko niebezpieczne
na­wet krawędź łóżka
więc wychodzę

Ciem­no, przed ocza­mi
za­gubione taksówki
Strach tra­wi świado­mość,
że odchodzę 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2015, 02:33

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99