Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1668 erotyki.

* * *

Chcę się naćpać kocha­nie Tobą.
I chodzić naćpa­na do­ba za sobą

erotyk • dzisiaj, 00:19

* * *

uda­wana estetyka
znużony
pół godzin­nym mi­zianiem ramion
bez sa­tys­fak­cji własnej
(am­bicje i cele)

nie wpla­tam in­wer­sji po­między palce
uroczym żar­tem można zamówić drinka
lecz nie smy­rać po karku
wolę ka­leczyć język
o two­je łonowe

bez większej ce­leb­racji bez świętowania
bez poez­ji która otacza spo­cone ciało
by od­wrócić uwagę od kro­pelek potu
łas­koczących mnie w pośladki

nie zro­zum mnie źle
tyl­ko ciebie kocham na tyle
by móc piep­rzyć cię bez pardonu 

erotyk
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 21:38

Starość?

Na­tura ob­darzyła go ''hojnie'',
bo o to tak bar­dzo prosił.
Bez prob­le­mu ''na tym'' wiad­ra wo­dy nosił.
Lecz sta­rość by­wa często nieudana
już nie mógł-wy­siadły mu kolana... 

erotyk
zebrał 4 fiszki • przedwczoraj, 19:35

Księżniczka

W głowie Mo­jej zam­knięta jak w zamku.
Budzi się ze mną, dzień w dzień o poranku.
I przez dzień cały to­warzys­twa dot­rzy­muje.
Gdy Mor­feusz wzy­wa - na krok nie od­stępu­je.

A myśli Ją Mo­je to tulą to całują,
by była trzy met­ry nad niebem - dziel­nie pil­nują.
Tak so­bie Księżniczka w głowie mej za­mie­szkała.
I zu­pełnie przy­pad­ko­wo Mój świat poskładała. 

erotyk • 26 kwietnia 2016, 22:13

RIDERS OF THE STORM

Uwiel­biam ten frag­ment codzienności
Kiedy jes­teśmy ze sobą
Kiedy jes­tem pod tobą
A jes­tem w tobie

Za ok­nem na­miętna burza
A my jes­teśmy jej piorunami
Wyłado­waniami rozkoszy
Głośny­mi hu­kami gromów
Po­tem ma­luje­my sobą
Na bez­chmur­nej kochającej nocy
Tęczę wielo­bar­wnej bezsenności
Aż po świt o jas­nym niebie
Z które­go my chce czy nie
Krze­samy ponowność
Chleb codzienny
Roz­koszy gromy 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 20 kwietnia 2016, 07:15

***

płonące us­ta
znaczą śla­dy
na mym ciele

przys­pie­szo­ny puls
zroszo­na skóra
chwi­la spełnienia
szczyt blis­ki

eufo­ria doznań
jed­ność
prag­nij mnie
zaw­sze

zachłan­nie
łap­czy­wie
pożądaj
próbuj mnie

roz­grza­ne ciała
roz­koszy szepty
właśnie tak
te­raz i tu 

De­dyko­wany :)*

16.04.2016
Malusia_035


Odtwórz  

erotyk
zebrał 8 fiszek • 18 kwietnia 2016, 09:22

Kolory Miłości

Miłość różowa nie jest ko­loro­wa lecz tyl­ko za­bar­wiona .
Miłość bez­bar­wna jest jak mi­zeria ros­tarta .
Miłość biała jest niczym ma­larz nat­chniony lecz nie prze­pełniony . 

erotyk • 16 kwietnia 2016, 23:19

* * *

Trud­no by­wać na­rodo­wym bo­hate­rem kiedy jest się roz­dziera­nym po­między prze­licza­niem kur­su fun­ta szter­linga a jenem. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2016, 06:06

* POKOJE WSPOMNIEŃ*

****** ***

Z czułością
stąpam po po­kojach pełnych moich WSPOMNIEŃ,
de­likat­nie mus­kając każdego...

...Ty jes­teś w jed­nym z nich...

****** *** 

erotyk • 13 kwietnia 2016, 10:32

Cisza

i zro­biło się cicho
tyl­ko nasze serca
ga­lopo­wały jak szalone
pędząc na swo­je spotkanie

cisza pogłebiła się
kiedy nasze usta
spot­kały się
w pocałunku

two­je dłonie
z czułością
otoczyły mnie
ciepłem miłości

czując całym sobą
bezwstydność
two­jego ciała
zrozumiałem

stałem się
przezroczystością
spełniając
równa­nie miłości

cisza trwała
jeszcze długo
aż ga­lop naszych serc
ucichł za ho­ryzon­tem spełnienia

***
Dział: Erotyki
***
Zbig­niew Małecki 

erotyk • 11 kwietnia 2016, 01:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Aktywność

dzisiaj, 17:48PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Radziejowicz mu­si odejś.  

dzisiaj, 17:41Outside i Non­sza­lan­cja sko­men­to­wał tek­st Filozoficzny ból du*py? Gdy wiem [...]

dzisiaj, 17:39nicola-57 sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Daniełewi wy­pad­na sprzun­czka od [...]

dzisiaj, 17:37PIECHOCINO wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 17:34Cris sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:33shulag sko­men­to­wał tek­st Pochlebstwa mydlą nam oczy, [...]

dzisiaj, 17:31Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:25JaiTy sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]

dzisiaj, 17:23Niusza sko­men­to­wał tek­st To dzięki głupo­cie na­rodziła [...]