Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1330 erotyki.

Płatki Bordowej Róży

Dziś na dworze zimno
i mgła gęsta wi­si w powietrzu,
spo­wijając gro­by miej­sco­wego cmentarza.

O niczym in­nym nie marzę teraz
niż o tym by wtu­lić się w Ciebie słodko,
Ty naj­fajniej­sza na świecie
przeurocza ślicznotko
a przy tym jaka [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 07:41

przemijanie

Bała się
Codzień się bała
Wie­działa ja­ki z niego drań
Wie­działa że także ją kocha

Bała się!
Oh jak się bała!
Bała się, je­go przemijania
Kiedyś znik­nie, kiedyś odejdzie
Oh miłości.. Kiedyś umrze!

Tak bar­dzo się bała, że sama
Z dnia na dzien, przemijała
Sa­ma znikła, sa­ma odeszła
O miłości.. Dusza umarła 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • wczoraj, 07:45

* * *

chcę cię dot­knąć wzrokiem
nie sma­kuję zapachu
niech poczuję go jutro
dreszcze na ciele
delektować
i uczu­lić się
na jeszcze 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 22:46

Twoja ***

I zed­rzeć tych gu­zików bramy
I tych zamków ideały
By po­wie­dzieć jes­tem Twoja
A jed­nak niczyja

I uk­ry­wając oczy moje
Zat­ra­cic sie w Twoich
I us­ta ot­warte sze­roko zamknięte
Mówiące na przekór ser­cu
Nie chcę ...

Tak! Tak! Tak bar­dzo chcę!
Byś tonął w nich
Nie chcę
Nie chcę, byś do­tykał jej
Duszy co drży
Nie chcę!

Nie chce Cię znać
Zapomniałam

Imię.
Imię.
Imię ...
Krzyczę każde­go dnia ... 

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 18:00

«Angelique»

Do Ciebie kreślę te miłos­ne słowa,
W moich myślach twe imię og­niem wiel­kim płonie;
Two­je ser­ce kocha­ne w mym ser­cu zachowam
I jak naj­droższy diament przed światem uchronię!
«For Angelique» 

erotyk
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 07:30

* * *

Nie po­da­ruję ci
pie­szczot ani zdrad
nie poślu­bię cię
żeby uwie­rzyc w myśli
że kiedy to zro­bię
będziesz na zaw­sze mój
ale naszej god­ności będę bro­niła
ale nie zaobrączku­jesz mnie
nie będę się us­mie­chać na fo­tog­ra­fiach
ze szczęscia, które mi [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • 25 marca 2015, 19:37

* * *

ma­giczna dziewczyno
zniewo­liłaś mnie
a ja opoka
wojownik
myśliwy
przeg­rałem pojedynek
z ziele­nią twoich oczu 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 25 marca 2015, 09:38

umieranie z miłości

Spęka­ne dłonie
jak­by stęsknione
spie­rzchnięte usta
od niecałowania
Już tyl­ko
kiedy pat­rzę w lustro
pa­miętam o tobie 

erotyk • 25 marca 2015, 00:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100