Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1202 erotyki.

* * *

Słod­ki zapach
do­tyku smak
Ciał szaleństwo
gwiazd blask
Lu­bimy oboje
or­gazmu brzask 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 09:24

matka natura

na­bierając kształtu
za­topiłaś mnie w sobie
chwy­ciliśmy się w mig
w Twoim łonie
rodząc się na nowo. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • dzisiaj, 06:55

Zakręcona

dedykowane

Łapię się na myślach
które nie są dobre
zwłaszcza że to przecież
do­piero początek...

Ale gdy Cię widzę
gdy do­tykam twarzy
zieleń oczu chłonę
pełna jes­tem marzeń

Zwa­riowa­na i szalona
sam tak o mnie mówisz
mo­ja głowa zakręco­na
do rozsądku nie przemówisz

W ta­kich chwi­lach jestem
pełna optymizmu
a ra­miona Twoje
bro­nią mnie od 
me­go pesymizmu... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • przedwczoraj, 19:44

"strong>Gdy Cię pierwszy raz dotknołem"

Gdy Cie pier­wszy raz zobaczyłem
Gdy CIę pier­wszy raz dotnknołem
Od ra­zu osłupiałem
OD ra­zu zbaraniałem
Dot­know­szy twych ust
Zacze­piłem zęba­mi o Twój BIUST
Kąsałem Cię w uszko
MO­JA TY DUSZYCZKO 

erotyk • 27 października 2014, 12:50

Chodź

chodź
pójdziemy za miasto
za­pom­ni­my o czasie
wyj­dziemy z codzienności

będziemy szli daleko
nie wiado­mo dokąd
nie myślmy o tym
tyl­ko bądźmy ze sobą

przy­suniesz się do mnie
złapiesz za rękę
głowę op­rzesz na barku
poczu­jesz się bezpiecznie

chodź
położymy się na trawie
będziemy pat­rzeć w niebo
za­pali­my papierosa 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 27 października 2014, 08:16

***

Wychodząc na zewnątrz siebie
widzę w taf­li wo­dy Two­je oczy
roz­my­te przy każdym po­wiewie
w uśmiech niegasnący
zno­wu promieniejesz.
Czuję Two­je łzy tęskno­ty
spa­dające z chmur wrażliwości
na mo­je na­gie ra­miona
od­da­lone od Ciebie
na je­den płyt­ki od­dech.
Mil­czysz a słychać Twój szept
Niewy­powie­dziany nig­dy
Przed. 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 26 października 2014, 22:48

Do M.

miękkie usta
os­tre zęby
de­likat­ne opuszki twych dłoni

cichy szept
głośno wciąga­ne po­wiet­rze
na wpół przer­wa­ny jęk

gram z Tobą w tę grę
nie po raz pierwszy
ta­niec języków
błądzące dłonie
i Ty 

roz­pa­lasz we mnie ognień
pod­sy­casz go pocałunkami
świat się rozmywa

szu­mi mi w głowie
słyszę tyl­ko twe
po­roz­ry­wane "pragnę Cię"

trzy­masz w swych dłoniach
dwie kuleczki
gryziesz
ślinisz
ściskasz...

do uszka wypowiadasz
bez­sze­les­tne rozkazy
a ja jes­tem już Twoja...

zachłan­niej, szyb­ciej, więcej
bar­dziej, moc­niej, czulej,
bliżej, namiętniej

od­dech na szyi
tak, nie 
już, zaraz 

erotyk • 26 października 2014, 22:00

Czekam na swoją kolej.

Wędrując w ciem­nym le­sie rozczarowań,
Szu­kam Twoich oczu, blis­kich do granic.
I błądzę co dzień, gdyż uciekają jak cień, gdy tyl­ko w po­goń ruszę.
Zos­ta­wiłeś po so­bie pus­tkę i suszę.
Więdną już kwiaty ser­ca mojej [...] — czytaj całość

erotyk • 26 października 2014, 21:50

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100