Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1241 erotyków.

* Rajski sen *

Zi­ma na­deszła, śniegł spadł
na dworzu piękny wieczór trwa,
za­sypiam z twoim imieniem na us­tach,
myśl o two­jej oso­bie za­biera mnie
w ma­giczną krainę ko­lora­mi prze­pełnioną.

Tam drze­wa kwitnące w słońcu toną [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 16:03

* * *

wy­myśliłam Ciebie
w za­kamar­ku ser­ca
ukryłam...
mo­ja wyidealizowana
wer­sja Ciebie
w mych myślach
zdziera ze mnie
wstyd i strach
w mych snach krzyczę
twe imię
jes­teś mi w nich panem
do­tykasz mnie miękko
szep­czesz magiczne
zdania
otu­lasz me ciało
uścis­kiem swych
ma­syw­nych ramion
opuszką palca
tłumisz mój
ma­nifest rozkoszy
lep­ka jak miód
ob­da­rowu­je Cię
zachłan­nym pocałunkiem
cze­kam na rozkaz
na cichy jęk
na słowo
na gest
piszczę jak
mały psiak
abyś przes­tał się
droczyć
przychodzisz
kładziesz rękę w talii
lek­ko gry­ziesz w ucho
odpływam
cała two­ja
tyl­ko twoja
to tylko
nasz
czas

szuf­la­da 20.11.14 

erotyk
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 23:30

Dwa uśmiechy dawnej miłości

Dziś było le­piej uśmie­chnęłam się raz czy dwa ale to na chwilę...Później zno­wu powrócił smu­tek a jeszcze później ty sam mi go zaofe­rowałeś ...zo­baczyłam ciebie z nią!Dziew­czyną niemal że Boską!Ty­siąckrot­nie lep­szą niż [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 4 fiszki • wczoraj, 20:05

synestezja

no­cami słucham jak pachniesz
łowię też uchem Twe nieme spojrzenia
wte­dy oczy Twe grają naj­piękniej­sze melodie
słyszę Twój śmiech, który jak tętent ko­pyt pędzi po skórze
sta­ram się poz­nać za­pach Twych myśli
drżę gdy de­likat­nie mus­kasz mnie nimi 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 grudnia 2014, 22:18

"...nie kochać się"

Z de­dykacją dla Agat­ki K.

Twych pięknych, zielo­nych oczu, czułe spojrzenie,
ma­rynar­ka na dy­wan opa­da z westchnieniem.
Twe drob­ne dłonie gu­ziki roz­pi­nają,
ściągając koszulę gładzą me ciało
Wte­dy sek­sownie przyg­ry­zasz wargę
biorę Cię na ręce [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 grudnia 2014, 21:02

EROTICO

czar­na róża
pośród alabastru
płonącej świecy nastrój
lek­ki skrzyp sprężyn
oczu blask
i dotyk
do­tyk po brzask

Ka­zimierz Winnicki
(wszel­kie pra­wa zastrzeżone) 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 14 grudnia 2014, 18:51

* * *

nie mów mi 'zawsze',
nie mów mi 'nigdy'.
niech nie pad­nie 'kocham' z Twoim ust.
nie mów, że tęsknisz
i nie mów, że pragniesz.
za­mil­cz, jeśli wiesz, że to kłamstwa. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 14 grudnia 2014, 00:06

Miłość

Jak młoda dziew­czy­na radosna

Czująca ko­biecość w swoim ciele
Przyb­liżasz się do mnie.

Gdy ciem­ność zapada,
twarz cała blednie,
i war­gi się wil­gotne roz­chylą bezwiednie.

Ury­wanym od­dycham oddechem.

I od­da­je się cały z mdlejącym uśmiechem. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 13 grudnia 2014, 19:38

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama