Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1195 erotyki.

Księżycowa Kochanka

Mo­ja sa­mot­ność za­biera mnie
na skrzyd­la­tym, błękit­nym rumaku
do mis­tyczne­go księżyca
drogą przez piękne gwieździs­te niebo.

Gdy tam docieram
nie znaj­duję nicze­go prócz Ciebie.

Jes­teś ta­ka piękna i delikatna,
dzi­ka i ponętna niezwykle
dziew­częca i ko­bieca równocześnie
i zu­pełnie naga.

Pod­la­tuję coraz [...] — czytaj całość

erotyk • dzisiaj, 13:10

Kasztan

Nie mogłem nie pod­nieść z chod­ni­ka kasztana
Był duży i właśnie świeżut­ko spadł z drzewa
A spoj­rzał na mnie tak jak Ty kochana
I zda­wało mi się, że zaśpiewa.

Scho­wałem go w dłoni żeby mi nie [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 00:44

Szafa

Stoję przed Twoją szafą, w sza­fie Two­je ubrania.
Za­pach ub­rań, ich wi­dok całkiem mnie oszałamia.
Tulę się do Twych spódnic, do blu­zeczek, sukienek.
Pachną piękniej niż kwiaty i per­fu­my panienek.
Są to tyl­ko fe­tysze, nie ma [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 21:19

Obraz w duszy

Jes­teś piękna pięknem z głębi mo­jej duszy
Kiedy pat­rzę na Twą pos­tać całą al­bo tyl­ko twarz
To zaw­sze w pa­mięci coś mi się poruszy
I wyświet­li się ob­raz, który daw­no zgasł.

Na swej brodzie masz taką [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • 22 października 2014, 23:40

Pomóż jej.

złap za dłoń
wskaż drogę
tej , która krzyczy
w swym zagubieniu

na­pełnij pus­te oczy
ra­dością życia
oczy tej która płacze
przez sen

za­tańcz na środ­ku ulicy
niech na­syci się ciepłem
ta która ma za­marzłe
serce

prze­cież wiesz, że tyl­ko Ty
jes­teś w sta­nie ją naprawić
uratować
dać siłę by mogła żyć.

Tyl­ko ty możesz być
jej bez­pie­cznym miejscem
roz­puścić lód
który tak długo otacza
jej serce. 

erotyk
zebrał 2 fiszki • 22 października 2014, 13:18

* * *

Zacznę od oczu Twoich
Tak... Zacznę od nich
Bo są jak niebo, pełne
gwiazd błyszczących.

Są jak kryształy wojny
Mieniące się ogniem
Is­kra ich roz­pa­la mnie
I ga­si spokojnie.

I ciągle us­ta twe gonię,
Pochwy­cić je choćby
Na wiel­kości maczku
Drobną chwilę pragnę.

Zas­ma­kować go­ryczy miłości
Ero­tyz­mu jej natury
Burzliwą falą zmyć wszystko
Co dawne.

Podąrzaj za mną,
Jak nić Ariadny
Będą mo­je dłonie.

Jak Pe­nelo­py serce
Wier­nie stoję
Na brze­gu kli­fu tęsknoty
Ja... Cze­kająca na Odyseusza

By zbu­dować naszą Itakę. 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 20 października 2014, 23:19

„W deszczowy dzień” o upadłych drzewach (jesienna fantazja trzecia)

…hu­la je­sieni szu­mu muzyka

resztka­mi bry­zy ciepłego lata
wśród (pra­wie) na­gich kończyn konarów
spląta­nych w tańcu grzeszne­go fata

…siłą na­tury ciśnięci pokotem

leżymy nadzy (nie licząc kory)
na wie­rzchu zmiętej gwałtow­nym wichrem
świeżo zrzu­conej liścias­tej kołdry

…ślis­kie pnie ciała skrzy­pią melodię

jęcząc na przekór głuchości nocy
pier­wszy wstyd chyłkiem umy­ka w półmrok
ru­mieniąc brzas­ku pro­myki słońca

Odys, paździer­nik 2014
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/20/w-deszczowy-dzien-o-upadlych-drzewach-jesienna-fantazja-trzecia/ 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 20 października 2014, 17:11

„Jesienna tęsknota”… do fantazji drugiej

W bar­wach je­sieni zapisane
nasze upad­ki oraz wzloty.
W resztkach ziele­ni tkwi nadzieja
eufo­rie mają ko­lor złoty.

Wyb­lakłym brązem lśni Two­ja skóra
wciąż pachnąc let­nich no­cy potem.
Czer­wienią us­ta mo­je znaczą
wędrówkę po niej tam i z powrotem.

Gdy mgłą zachodzą nasze oczy
na krótką chwilę przed spełnieniem.
Wnet precz umy­ka chłód i wilgoć.
me­lan­cho­lij­nych barw jesieni.

Odys, paździer­nik 2014
http://odyssynlaertesa.wordpress.com/2014/10/18/jesienna-tesknota/ 

erotyk
zebrał 4 fiszki • 18 października 2014, 18:54

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Reklama