Nowe erotyki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane ero­tyki — zgromadziliśmy 1147 erotyki.

* * *

Żółte środ­ki ru­mianków na­sycają mnie nadzieją
piękną wiarą a białe płat­ki szcze­rym uśmiechem
Tra­wa mus­ka mo­je uda do­tykam jej końce palcami
Ziemia lek­ko wbi­ja mi się w na­gie stopy
Słońce pat­rzy na mnie z góry
i [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 20:51

Despota

W sto­sun­ku do mo­jej stanowczości
Mi­mo wszystko
Żądasz ode mnie uległości

Sta­jesz prze­de mną
Urok na mnie rzu­cając
Zaw­stydzo­na
Skry­cie
Sa­ma przed sobą przyz­na­je
Że od­dałabym Ci życie

Two­je sza­re oczy ciem­ny­mi się stają
Patrzę, [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 18:33

"Pragnieniowy erotyk"

Prag­nij mnie
prag­nij mnie tu... na­tychmiast 
tak jak wiesz, że te­go pragnę
z sze­roko roz­warty­mi
marzeniami...

prag­nij mnie w cen­trum
i po za nim kil­ka ra­zy
prag­nij mnie trzy­mać za rękę
prag­nij mnie pro­wadzić przez życie
prag­nij ciągle szep­tac mo­je imię... 

erotyk
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 09:53

POWSZEDNI DZIEŃ

Tak pragnę wraz z tobą
po­sie­dzieć w mil­cze­niu
zo­baczyć og­nia płomień
w ciepłym twym spoj­rze­niu

Tak pragnę dziś słuchać
odgłosów wie­czo­ra
spocząć na ra­mieniu
gdy na­dej­dzie po­ra

I budzić się ran­kiem
u twe­go znów bo­ku
w pow­szed­ni dzień cały
dot­rzy­mać Ci kroku.  

erotyk
zebrał 9 fiszek • przedwczoraj, 14:49

w objęciach

Na lewą stronę
zmysły prześcieradło odwróciły
Za­pachem ciał
do­tykiem trąciły
Otaczające rozkosze
znów podnoszę
Duszą i ciałem
obo­je nas siałem 

erotyk
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 09:06

wzniesienie

obłędna refleksja
pojednania

myśli zam­kniętej pod życiorysem
spektakli
ce­leb­rujących od­wie­czne przemijanie...

nad skraw­kiem po­ran­ne­go światła
w jut­rzen­ce po­zamy­kanych myśli
i natchnień
świętej z otoczenia
dyskusji

gdzie niewidzial­ny ele­ment pozostawia
wiele do życzenia
dla układan­ki z kazania


puzzle 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 25 lipca 2014, 14:41

Na drugi dzień

Nie żeg­najmy się. Nie od­woź mnie pod bramę.
Za­pom­niałem, że mam dom,
Że cze­kają z obiadem
I py­tają: "Gdzie jest on?"

A gdzie jes­teś ty, ścieląc oczy na ścianę?
Za­pomi­nasz. Leżę tu.
Jeśli to praw­da... wstanę -
Pójdę by­le jaką z dróg. 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 23 lipca 2014, 15:22

PŁOMIENIE

Siada­my przy ko­min­ku, we dwoje
za ok­nem już noc
ogień smol­ne szcza­py chłonie
pocałunki
na żywicznych us­tach składa
tu­li i pieści brzo­zowe drwa
na wełnianym dywanie
tyl­ko Ty i ja...

Wy­ciągasz do mnie
ciepłą dłoń
czu­le moją całujesz skroń
i oczy i wargi
namiętnością
gasisz [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 5 fiszek • 23 lipca 2014, 00:05

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100